Giảm thủ tục hành chính đất đai để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp

05:10 10/06/2023

Thủ tướng Chính phủ cam kết tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, nhằm đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu và nhu cầu của nhân dân và doanh nghiệp.

Ngày 9/6, trong cuộc thảo luận tại Quốc hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề cao tầm quan trọng của dự án Luật Đất đai sửa đổi và kêu gọi các đại biểu nghiên cứu kỹ để đảm bảo luật này phù hợp với chủ trương và đường lối của Đảng, đồng thời góp phần giải quyết các vướng mắc từ thực tiễn.

Thủ tướng Chính phủ cam kết tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, nhằm đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu và nhu cầu của nhân dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng cho rằng, việc sửa đổi luật phải căn cứ vào thực tế, sử dụng thực tiễn làm tiêu chí để tìm hiểu và điều chỉnh luật, không thể yêu cầu một lần sửa đổi giải quyết hết tất cả các vấn đề, mà phải tập trung giải quyết những khúc mắc và hạn chế trong việc khai thác và sử dụng tài nguyên đất đai, bởi đây là một tài nguyên quan trọng của đất nước.

Giảm thủ tục hành chính đất đai để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp
Giảm thủ tục hành chính đất đai để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh rằng, dự án luật cần giải quyết vấn đề thực tiễn và phải có tầm nhìn chiến lược, từ đó điều chỉnh luật theo tư duy đổi mới và chiến lược để đáp ứng mong muốn của nhân dân khi luật được ban hành.

Thủ tướng Chính phủ cho biết, với hơn 12 triệu ý kiến góp ý vào dự thảo luật, cho thấy sự quan tâm của nhân dân và nhiều vấn đề cần được giải quyết. Ông hy vọng rằng, khi Luật được Quốc hội thông qua sẽ đóng góp quan trọng trong việc giải phóng tài nguyên đất đai và bảo đảm sự cân đối lợi ích giữa Nhà nước, người dân và nhà đầu tư.

Thủ tướng cũng tán thành với ý kiến của các đại biểu Quốc hội về việc cần rà soát lại các quy định liên quan đến phân cấp và phân quyền, vì thực tế hiện tại gặp nhiều khó khăn. Ông cho rằng, việc có quá nhiều bước quy trình làm mất nhiều thời gian và gây lãng phí nguồn lực và cơ hội.

Thủ tướng nhấn mạnh phân cấp và phân quyền phải được quy định trong luật, và Chính phủ và Thủ tướng mới có thể thực hiện điều này. Ông đề cao việc phân bổ nguồn lực và nâng cao khả năng thực thi của các đơn vị được phân cấp, đồng thời tăng cường kiểm tra và giám sát. Ông cảnh báo rằng, nếu không có kiểm tra và giám sát đầy đủ, có thể dẫn đến việc lệch hướng và không đạt được mục tiêu đề ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra quan điểm mạnh mẽ về việc phân cấp và phân quyền, và đưa ra ví dụ về một số tỉnh, thành phố đề xuất việc phân cấp khi được xem xét cơ chế và chính sách đặc thù, chứng tỏ đó là các khó khăn thực tế, không chỉ đơn thuần là cơ chế ưu đãi.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu Quốc hội ủng hộ việc phân cấp và phân quyền, và nhấn mạnh rằng mức độ phù hợp với trình độ quản lý ở mỗi cấp cần được xác định. Ông tin tưởng vào sự hỗ trợ của Đảng, cơ quan Nhà nước, và các tổ chức kiểm tra và giám sát. Ông cũng đề nghị rà soát lại phân cấp và phân quyền để xem liệu dự thảo luật đã thiết kế đáp ứng đúng yêu cầu hay chưa.

Ngoài ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhận thấy rằng, còn nhiều vấn đề cần được giải quyết để giảm bớt thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ, giảm thời gian di chuyển và các chi phí không cần thiết cho người dân. Ông nhấn mạnh rằng, việc kéo dài quy trình làm mất cả thời gian và cơ hội của người dân và doanh nghiệp. Do đó, ông đề xuất sửa đổi luật để giảm thủ tục hành chính và tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi.

Cuối cùng, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, việc sửa đổi Luật Đất đai là một công việc quan trọng và phức tạp, yêu cầu sự cân nhắc kỹ lưỡng và quyết đoán. Ông cam kết, Chính phủ sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến của các đại biểu và đối tác để hoàn thiện dự án Luật Đất đai sửa đổi và đảm bảo rằng luật này phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững của đất nước và quan tâm đến lợi ích của nhân dân và doanh nghiệp.

P.V (t/h)