Đổi mới trong Nghị quyết 73 liên quan tới đấu giá đất được các địa phương đón nhận tích cực

10:14 20/05/2023

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 73 về việc ủy quyền quyết định giá đất. Đây là văn bản quan trọng, tác động tới việc thực hiện các dự án bất động sản và phát triển kinh tế, xã hội tại các địa phương.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Phân quyền quyết định giá đất cho UBND cấp huyện được đề cập trong Nghị quyết 73 được xem là một bước tiến mới trong việc định giá đất hiện nay.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn cho biết, Nghị quyết 73 sẽ giúp tỉnh, huyện được chủ động trong việc quyết định giá đất tại một số trường hợp cụ thể. Nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi lúng túng giai đoạn đầu thực hiện.

"Hiện nay trên địa bàn tỉnh hầu như là các đơn vị tư vấn, làm nhiệm vụ tư vấn về giá đất cụ thể phải mời từ nơi khác đến. Đây là nhiệm vụ mới trong nên trong quá trình tổ chức triển khai chắc chắn cấp huyện sẽ gặp một số lúng túng nhất định. Chúng tôi sẽ đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ", ông Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết.

Nhiều ý kiến nhận định rằng việc này sẽ giúp khắc phục những bất cập về định giá đất trên thực tế trong thời gian chờ Luật Đất đai (sửa đổi) thay thế Luật Đất đai 2013 có hiệu lực. Tuy nhiên, để đảm bảo tính khách quan trong quyết định giá đất, các biện pháp minh bạch và sự tham gia của các bên liên quan là cần thiết.

Trước khi Nghị quyết 73 được ban hành, việc định giá đất và tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất hoặc đấu giá quyền sử dụng đất thường do UBND tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương quyết định. Tuy nhiên, quyết định giá đất trên thực tế thường gặp nhiều khó khăn và tranh cãi, do sự thiếu minh bạch và tính khách quan. Việc phân quyền cho UBND cấp huyện trong việc định giá đất được coi là giải pháp giúp giảm bớt những tranh chấp và tăng tính minh bạch trong quá trình quyết định giá đất.

Một trong những lợi ích của việc phân quyền này là tiến gần hơn đến mục tiêu đưa giá đất của Nhà nước gần hơn với giá thị trường. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án bất động sản, đặc biệt là trong việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến việc giải phóng mặt bằng và đền bù cho người dân. Bằng cách cho phép UBND cấp huyện tự quyết định giá đất đền bù và giá khởi điểm đấu giá, việc triển khai các dự án có thể được thực hiện một cách linh hoạt và nhanh chóng.

Tuy nhiên, các quy định và tiêu chí định giá cần được xây dựng một cách rõ ràng và công khai, đảm bảo tính khách quan và tránh tình trạng lợi ích cá nhân can thiệp vào quyết định. Các quy trình và quy định liên quan đến định giá đất cần được công bố rộng rãi và dễ dàng tiếp cận để tất cả các bên có thể hiểu và theo dõi.

Đồng thời, việc tham gia của các bên liên quan trong quyết định giá đất cũng rất quan trọng. Cần có sự tham gia của các chuyên gia địa chính, kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, cũng như các chuyên gia kinh tế và các bên đại diện cho cộng đồng dân cư. Điều này đảm bảo rằng quyết định giá đất được đưa ra dựa trên các phân tích chính xác và cân nhắc đa chiều, đồng thời phù hợp với nhu cầu và quyền lợi của cộng đồng.

Trong quá trình phân cấp xác định giá đất, cần đặc biệt chú trọng đến tính minh bạch và công khai. Thông tin liên quan đến quyết định giá đất, quy trình định giá, và cơ sở dữ liệu liên quan phải được công bố rộng rãi và dễ dàng truy cập. Điều này giúp tạo ra một môi trường minh bạch, nơi mà các bên liên quan có thể kiểm tra và đánh giá quyết định giá đất một cách công bằng và chính xác.

Ngoài ra, việc xây dựng một hệ thống giám sát và kiểm tra công bằng cũng rất quan trọng. Cơ quan chức năng cần có trách nhiệm giám sát và đánh giá quá trình xác định giá đất tại cấp huyện để đảm bảo tính khách quan và tránh sự lạm dụng quyền lợi. Các cơ quan này cần được trang bị đầy đủ tư cách và quyền hạn để thực hiện nhiệm vụ giám sát một cách hiệu quả.

Tóm lại, việc phân quyền quyết định giá đất cho UBND cấp huyện trong Nghị quyết 73 là một bước tiến quan trọng trong việc khắc phục những bất cập về định giá đất và thúc đẩy tiến trình phát triển dự án bất động sản. Tuy nhiên, để đảm bảo tính khách quan và minh bạch trong quyết định giá đất, cần có các biện pháp cụ thể như sau:

 1. Xây dựng quy trình định giá đất rõ ràng: Các cấp quản lý địa phương cần xây dựng quy trình chi tiết và minh bạch về việc định giá đất, bao gồm các tiêu chí, phương pháp và dữ liệu tham khảo. Điều này giúp đảm bảo quyết định giá đất được căn cứ vào những thông tin chính xác và khách quan.

 2. Tham gia của các bên liên quan: Việc đưa vào quyết định giá đất các chuyên gia địa chính, kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, cùng với sự tham gia của các bên đại diện cho cộng đồng dân cư, giúp đảm bảo tính chính xác và công bằng trong quá trình định giá. Các bên liên quan cần có thể tham gia đưa ra ý kiến, đánh giá và đảm bảo quyết định định giá đất phù hợp với các tiêu chí và quyền lợi của cộng đồng.

 3. Công bố thông tin và minh bạch: Tất cả các quyết định giá đất, quy trình định giá và cơ sở dữ liệu liên quan cần được công bố rộng rãi và dễ dàng tiếp cận cho công chúng. Điều này giúp tạo ra một môi trường minh bạch, nơi mà mọi người có thể xem xét và đánh giá công bằng quyết định giá đất.

 4. Hệ thống giám sát và kiểm tra: Cần thiết lập một cơ chế giám sát và kiểm tra công bằng để đảm bảo rằng quy trình định giá đất được thực hiện đúng quy định và không có sự lạm dụng quyền lợi. Các cơ quan chức năng cần có khả năng kiểm tra và xử lý những vi phạm trong việc định giá đất.

 5. Liên kết với Luật Đất đai: Việc phân quyền quyết định giá đất cấp huyện là một biện pháp đồng thời để khắc phục những bất cập trong Luật Đất đai hiện hành. Tuy nhiên, việc phân quyền này cần phải được liên kết chặt chẽ với quy định của Luật Đất đai và các quy định pháp luật khác. Điều này đảm bảo tính pháp lý và sự nhất quán trong quá trình định giá đất.

  1. Đào tạo và nâng cao năng lực: Để thực hiện quyết định giá đất một cách khách quan và chính xác, cần đảm bảo nguồn nhân lực có đủ kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực định giá đất. Các cơ quan chức năng cần đầu tư vào đào tạo và nâng cao năng lực cho các chuyên gia liên quan, nhằm đảm bảo sự chuyên nghiệp và đáng tin cậy trong quá trình định giá.

  2. Đánh giá và điều chỉnh: Việc phân quyền quyết định giá đất cấp huyện cần được đánh giá và điều chỉnh định kỳ để đảm bảo tính hiệu quả và sự phù hợp với tình hình thực tế. Các cơ quan chức năng cần thường xuyên xem xét và đánh giá quy trình định giá, thu thập phản hồi từ các bên liên quan và đưa ra các điều chỉnh cần thiết.

  Có thể khẳng định việc phân quyền quyết định giá đất cho UBND cấp huyện trong Nghị quyết 73 là một bước tiến quan trọng để khắc phục những bất cập trong định giá đất và thúc đẩy tiến trình phát triển dự án bất động sản. Tuy nhiên, để đảm bảo tính khách quan và minh bạch, cần thực hiện các biện pháp như xây dựng quy trình rõ ràng, tham gia của các bên liên quan, công bố thông tin, hệ thống giám sát và kiểm tra, liên kết với Luật Đất đai, đào tạo và nâng cao năng lực, cùng với việc đánh giá và điều chỉnh định kỳ. Chỉ có thông qua những biện pháp này, việc phân quyền quyết định giá đất cấp huyện mới thực sự mang lại lợi ích cho cộng đồng và đáp ứng đúng yêu cầu và mong đợi của mọi bên liên quan. Việc phân cấp xác định giá đất không chỉ giúp gỡ bỏ các vướng mắc trong quá trình định giá mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án phát triển, đồng thời đảm bảo quyền lợi của người dân trong quá trình giải phóng mặt bằng và đền bù.

  Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả của việc phân quyền quyết định giá đất, cần có sự chặt chẽ trong quản lý và giám sát. Các cơ quan chức năng cần phải có khả năng kiểm tra và đánh giá quyết định giá đất tại cấp huyện, đồng thời xử lý một cách nhanh chóng những vi phạm phát hiện được. Điều này sẽ tạo nền tảng cho sự minh bạch, trung thực và công bằng trong việc định giá đất.

  Ngoài ra, việc liên kết và tương thích giữa quyết định giá đất cấp huyện với Luật Đất đai cũng rất quan trọng. Cần đảm bảo rằng các quy định về giá đất trong Nghị quyết 73 không xung đột với quy định của Luật Đất đai và các quy định pháp luật liên quan khác. Điều này sẽ tạo sự nhất quán và đáng tin cậy trong việc áp dụng và thực hiện quyết định giá đất.

  Trong quá trình phân quyền và định giá đất, cần tạo điều kiện để các bên liên quan có thể tham gia vào quy trình và đưa ra ý kiến của mình. Sự tham gia của các chuyên gia và cộng đồng dân cư đảm bảo tính chính xác, đa chiều và phù hợp với thực tế địa phương.

  Cuối cùng, việc phân quyền quyết định giá đất cấp huyện cần được đánh giá và điều chỉnh định kỳ để đảm bảo tính hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế. Những phản hồi và đề xuất từ các bên liên quan cần được lắng nghe và xem xét để cải thiện quy trình và quyết định giá đất.

 6. Ông Hồ Phi Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn, cho biết, việc phân quyền cho cấp huyện được quyết định giá đất trong một số trường hợp là cách làm rất mới. Tuy nhiên, theo ông, không phải địa phương nào cũng có thể thực hiện được ngay, mà cần có lộ trình áp dụng.

  "Lạng Sơn là tỉnh miền núi trong lĩnh vực này còn nhiều hạn chế. Do đó nên có thí điểm, sau đó mới nên áp dụng trong thực tiễn. Ngoài ra, việc xác định giá đất nếu không có giám sát kiểm tra của cấp trên có thể dẫn đến lợi ích nhóm, tiêu cực. Do vậy là đề nghị nên có sự giám sát cụ thể", ông Hồ Phi Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn nêu quan điểm.

Bạch Dương