Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết hoàn thành trước ngày 30/11/2023

21:45 14/11/2023

Ban QLDA 7 đã có văn bản số 3005/BQLDA7-DDHDA4 ngày 09/11/2023 yêu cầu các nhà thầu XL03, XL04 gấp rút thực hiện công việc này theo thỏa thuận với tỉnh Bình Thuận.

Với mục tiêu hoàn thành sửa chữa các tuyến đường dân sinh liên quan đến Dự án đường bộ cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết trước ngày 30/11/2023.

Đến ngày 30/11/2023, phải hoàn thành sửa chữa các tuyến đường dân sinh thuộc Dự án đường bộ cao tốc đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết
Đến ngày 30/11/2023, phải hoàn thành sửa chữa các tuyến đường dân sinh thuộc Dự án đường bộ cao tốc đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết.

Ban QLDA 7 đã có văn bản số 3005/BQLDA7-DDHDA4 ngày 09/11/2023 yêu cầu các nhà thầu XL03, XL04 gấp rút thực hiện công việc này theo thỏa thuận với tỉnh Bình Thuận.

Tuy nhiên, Ban QLDA 7 phát hiện ra rằng hầu hết các tuyến đường công vụ ngoại tuyến vẫn chưa được các nhà thầu làm việc với địa phương để đồng ý về phạm vi, giải pháp và huy động thiết bị sửa chữa. Điều này vi phạm điều khoản Hợp đồng, gây bức xúc cho người dân và chính quyền địa phương, cũng như gây nguy hiểm cho an toàn giao thông.

Do đó, Ban QLDA 7 đã chỉ trích Liên danh các nhà thầu XL03, XL04 vì chậm chạp trong việc sửa chữa các đường công vụ ngoại tuyến mà họ đã đăng ký mượn để trả lại cho địa phương.

Ban QLDA 7 đã yêu cầu các nhà thầu tuân thủ chỉ đạo của Ban QLDA 7 trong văn bản trên, đảm bảo hoàn thành và bàn giao cho các cơ quan chủ quản không muộn hơn ngày 30/11/2023.

Nếu các đơn vị còn chậm trễ, Ban QLDA 7 sẽ thuê đơn vị khác để sửa chữa, hoàn trả các đường công vụ ngoại tuyến theo quy định trong hợp đồng thi công.

Chi phí và khối lượng sửa chữa sẽ do Ban QLDA 7 và tư vấn giám sát xác nhận để thanh toán cho đơn vị thực hiện. Chi phí sửa chữa sẽ được trừ vào các đợt thanh toán sau của Liên danh nhà thầu, theo tỷ lệ giá trị của từng thành viên Liên danh trên giá trị hợp đồng.

Trước đây, vào ngày 06/11/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hồng Hải và các sở, ngành liên quan đã đi kiểm tra các tuyến đường dân sinh thuộc Dự án đường bộ cao tốc trên địa bàn tỉnh.

Sau khi kiểm tra, Lãnh đạo UBND tỉnh đã yêu cầu Ban QLDA 7 nhanh chóng đốc thúc các nhà thầu sửa chữa, hoàn thiện các tuyến đường này. Không để tình trạng kéo dài, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và đời sống của người dân địa phương.

Quang Duy - Vân Nguyễn