Đầu tư Khu công nghiệp Sông Lô II với quy mô 165ha

DNHN - Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Sông Lô II tại Vĩnh Phúc.

Theo đó, dự án với quy mô hơn 165ha sẽ do Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (HNX: IDV) làm nhà đầu tư. Dự án được đầu tư với tiêu đầu tư xây dựng, kinh doanh đất có hạ tầng và kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

Tổng vốn đầu tư của dự án là 1.520 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 245 tỷ đồng và vốn vay ngân hàng là 1.275 tỷ đồng. Dự án được thực hiện tại các xã Đồng Thịnh và Yên Thạch thuộc huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Khu công nghiệp Sông Lô II, tỉnh Vĩnh Phúc
Khu công nghiệp Sông Lô II, tỉnh Vĩnh Phúc.

Quyết định nêu rõ tiến độ thực hiện dự án không quá 36 tháng kể từ ngày được bàn giao đất và có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày có quyết định chủ trương.

Cũng theo quyết định, UBND tỉnh Vĩnh Phúc chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung tiếp thu, giải trình và thẩm định theo quy định; đảm bảo việc đầu tư xây dựng khu công nghiệp Sông Lô II. Đồng thời không được chuyển đổi mục đích sử dụng diện tích quy hoạch khu công nghiệp Sông Lô II còn lại sang mục đích sử dụng khác khi chưa thực hiện thủ tục điều chỉnh diện tích quy hoạch khu công nghiệp. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Vĩnh Phúc chịu trách nhiệm trong việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. 

Với vai trò là trung tâm công nghiệp, nhiều năm nay tỉnh Vĩnh Phúc đặc biệt chú trọng vào công tác phát triển công nghiệp. Tính đến năm 2020, tỉnh Vĩnh Phúc đã có 18 khu công nghiệp được Chính phủ phê duyệt và 6 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động. Đây là con số lớn mà nhiều địa phương khu vực phía Bắc kỳ vọng đạt được.

 PV

Tin liên quan