Đà Nẵng: Kinh doanh bất động sản "nhốn nháo", cảnh báo doanh nghiệp

DNHN - Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa yêu cầu chủ đầu tư các dự án, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải chịu hoàn toàn trách nhiệm khi để xảy ra sai phạm trong đầu tư xây dựng, kinh doanh tại dự án.

Sở Xây dựng Đà Nẵng vừa có văn bản về việc tuân thủ quy định của pháp luật trong kinh doanh bất động sản (BĐS) gửi các sở, ngành, quận, huyện cùng chủ đầu tư các dự án BĐS, doanh nghiệp kinh doanh BĐS trên địa bàn. 

  Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải chịu hoàn toàn trách nhiệm khi để xảy ra sai phạm.

Theo đó, Sở Xây dựng lưu ý chủ đầu tư, các doanh nghiệp chỉ được kinh doanh BĐS khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014 và Nghị định 99/2015 của Chính phủ. 

Ngoài ra, việc tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở tại dự án xây dựng nhà ở thương mại phải đảm bảo quy định tại Nghị định 99/2015 của Chính phủ.

Tổ chức, cá nhân chỉ thực hiện giao dịch tại các dự án bất động sản đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản và quy định khác có liên quan.

Các đơn vị liên quan rà soát, xử lý đối với những trường hợp đã cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài sai phép.

Sở cũng đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố, UBND các quận, huyện phối hợp chỉ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các dự án đã đủ điều kiện theo quy định. 

Sở Xây dựng Đà Nẵng cũng đề nghị Sở Tư pháp yêu cầu các văn phòng công chứng chỉ thực hiện công chứng các hồ sơ giao dịch bất động sản đối với các dự án đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động công chứng.

 PV

Tin liên quan