Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau hoàn thành 40% kế hoạch lợi nhuận của năm 2018

DNHN - Ngày 12/6/2018, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau - PVCFC (MCK: DCM) đã tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 tại TP.HCM.

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 tại TP.HCM của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Trong năm 2017, VCFC đã vận hành nhà máy ổn đinh, an toàn với hiệu suất lên đến 108% công suất, qua đó đưa sản lượng cán mốc 850 nghìn tấn, hoàn thành trước kế hoạch 2 tháng. Công ty tiêu thụ đươc 940 nghìn tấn phân bón các loại, giúp doanh thu tăng trưởng lên 10% so với năm trước. Tổng doanh thu của DCM đạt 5.920 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 679 tỷ đồng.

Trong quý I/2018, Đạm Cà Mau đạt 1.315 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 259,5 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EFS) đạt 457 đồng. Như vậy, chỉ trong quý I, Công ty đã hoàn thành 40% kế hoạch lợi nhuận của năm 2018.

Năm 2018, Đạm Cà Mau đưa ra các chỉ tiêu: sản lượng Ure khoảng 751 nghìn tấn với doanh thu 5.500 tỷ và 685 tỷ lợi nhuận trước thuế. Dự kiến, tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 là 9%.

Công ty tiếp tục đặt mục tiêunghiên cứu phát triển sản phẩm mới, triển khai các dự án trọng tâm như Dự án nhà máy sản xuất phân bón phức hợp từ Urea nóng chảy công suất 300 nghìn tấn mỗi năm và dự án nhập nguyên liệu công suất 500 nghìn tấn mỗi năm. Tổng mức đầu tư khoảng 735,7 tỷ đồng.

Tại ĐHCĐ đã biểu quyết miễn nhiệm ông Nguyễn Đức Thành – Chủ tịch HĐQT do nghỉ hưu theo chế độ và bầu bổ sung ông Văn Tiến Thanh – Phó Tổng Giám đốc công ty vào HĐQT. Ngay sau khi việc bầu cử hoàn tất, HĐQT công ty đã họp và thống nhất bầu ông Bùi Minh Tiến giữ chức HĐQT và bổ nhiệm ông Văn Tiến Thanh làm Tổng Giám đốc công ty.

Nguyễn Thanh

Tin liên quan