Chuyển đổi số phải gắn liền với chuyển đổi xanh tại Việt Nam

09:18 14/06/2024

Chuyển đổi số nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Vậy nên, chuyển đổi số phải được kết hợp với chuyển đổi xanh để đảm bảo sự bền vững và bảo vệ môi trường.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Chuyển đổi số đang tạo nên những cơ hội mới và thách thức đối với Việt Nam. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào các lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và hành chính công đã mang lại hiệu quả lớn trong việc tăng cường năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, củng cố quản lý và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Chuyển đổi số cũng đã thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế số, góp phần vào tăng trưởng GDP và tạo ra nhiều việc làm mới.

Tuy nhiên, chuyển đổi số không thể chỉ tập trung vào việc tăng cường hiệu quả kinh tế mà còn cần xem xét đến tác động môi trường. Chuyển đổi xanh là một khái niệm quan trọng được đặt ra để đảm bảo rằng sự phát triển không gây hại cho môi trường và duy trì sự cân bằng giữa con người và thiên nhiên. Việc áp dụng công nghệ xanh và các giải pháp thân thiện với môi trường trong quá trình chuyển đổi số là cần thiết.

Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức môi trường, như biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và tài nguyên thiếu hụt. Chính vì vậy, chuyển đổi số phải được thiết kế và triển khai một cách bền vững, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và tận dụng các công nghệ sạch để bảo vệ tài nguyên. Ví dụ, việc sử dụng trí tuệ nhân tạo và hệ thống quản lý thông minh để tối ưu hóa sử dụng năng lượng, quản lý giao thông hiệu quả và tăng cường sự quản lý tài nguyên đất đai có thể giúp giảm thiểu lượng khí thải và tiêu thụ tài nguyên.

Ngoài ra, chuyển đổi số phải đi kèm với việc nâng cao nhận thức và giáo dục về bảo vệ môi trường. Công nghệ số có thể được sử dụng để tạo ra các nền tảng giáo dục và thông tin về môi trường, từ đó khuyến khích công chúng tham gia vào việc bảo vệ và phục hồi môi trường. Đồng thời, việc đảm bảo an toàn thông tin và bảo vệquyền riêng tư cũng là một yếu tố quan trọng trong chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Việc xây dựng hệ thống bảo mật thông tin và quyền riêng tư đáng tin cậy là cần thiết để đảm bảo sự phát triển bền vững và đáng tin cậy của hệ thống chuyển đổi số.

Để đạt được sự kết hợp giữa chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, cần có sự hợp tác giữa các bên liên quan, bao gồm chính phủ, doanh nghiệp, cộng đồng và các tổ chức phi chính phủ. Chính phủ có vai trò quan trọng trong việc xây dựng chính sách và quy định, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng tham gia vào quá trình chuyển đổi. Doanh nghiệp cần định hình chiến lược và ứng dụng công nghệ số và các giải pháp xanh trong hoạt động kinh doanh của mình. Cộng đồng có thể đóng góp thông qua việc tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường và sử dụng các công nghệ xanh.

Ảnh minh họa
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy.

Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang là xu hướng không thể tránh khỏi của cả thế giới. Điều này không chỉ là cơ hội mà còn là thách thức lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Duy nhấn mạnh về việc chuyển đổi số dưới góc độ đổi mới sáng tạo, không chỉ là việc áp dụng công nghệ thông tin mà còn là thay đổi quy trình nội bộ và quy trình xử lý công việc, nhằm tăng cường hiệu suất và sáng tạo trong sản xuất và cung cấp dịch vụ.

Tương tự, chuyển đổi xanh không chỉ là việc áp dụng công nghệ mà còn là việc thay đổi quy trình sản xuất kinh doanh để hướng tới mục tiêu kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Thứ trưởng Bùi Thế Duy cho rằng, việc thay đổi là cần thiết, và các doanh nghiệp cần phải linh hoạt và sáng tạo trong việc thích nghi với sự thay đổi này.

Trong tương lai, chuyển đổi số phải tiếp tục được thúc đẩy và phát triển tại Việt Nam, song song với việc đảm bảo rằng chuyển đổi này đi đôi với chuyển đổi xanh. Chỉ khi cả hai yếu tố này được kết hợp một cách hài hòa, Việt Nam mới có thể đạt được sự phát triển bền vững và góp phần vào bảo vệ môi trường và tài nguyên cho thế hệ tương lai.

Nghệ Nhân