Chương trình phục hồi kinh tế – xã hội: ‘Chậm ngày nào sốt ruột ngày đó’

21:55 25/01/2022

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các bộ, ngành gửi văn bản góp ý dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội trong ngày 25-1 để Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm hoàn thiện dự thảo và trình cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua.

Tại cuộc họp với các bộ, ngành để góp ý, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội ngày 25-1, Phó thủ tướng Lê Minh Khái cho biết Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua và Chủ tịch Quốc hội đã ký ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11-1-2022  về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Trên cơ sở Nghị quyết 43, Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự thảo Nghị quyết triển khai Chương trình này trong vòng 2 năm, với số vốn đầu tư gần 350.000 tỉ đồng.

Với thời gian triển khai này, Phó thủ tướng cho rằng “để chậm ngày nào là sốt ruột ngày đó”. Vì vậy, ông đề nghị các bộ, ngành góp ý cụ thể các nội dung liên quan đến chức năng nhiệm vụ và các giải pháp tổ chức thực hiện của các bộ, ngành để hoàn thiện dự thảo, trình Chính phủ sớm thông qua Nghị quyết này, bảo đảm việc tổ chức thực hiện sát thực, khả thi, hiệu quả. 

Ảnh minh họa
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị các bộ ngành chưa có ý kiến góp ý Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội phải gửi văn bản góp ý trong ngày hôm nay. Ảnh: Trần Mạnh.

Báo cáo một số nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết, ông Trần Quốc Phương – Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) – cho biết dự thảo gồm 4 phần, xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, chi tiết của từng bộ, cơ quan, địa phương theo lộ trình, thời gian phù hợp, đảm bảo triển khai nhanh, hạn chế tối đa việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật. Trường hợp cần thiết phải ban hành thì thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn để kịp thời trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong quý 1-2022.

Về ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan, ông Phương cho biết Bộ KHĐT đã nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, dự thảo Tờ trình Chính phủ.

Với gói hỗ trợ lãi suất 2% một năm trong năm 2022 và 2023 dành cho các đối tượng vay vốn theo các chương trình tín dụng chính sách lãi suất cho vay hiện hành trên 6% một năm, Bộ KHĐT đã tiếp thu trong dự thảo Nghị quyết để cụ thể hóa chính sách tại Nghị quyết 43, tạo thuận lợi cho tổ chức thực hiện và xây dựng dự toán cấp bù lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội.

Còn Ngân hàng Chính sách xã hội đề xuất chủ yếu hỗ trợ với các món vay phát sinh trong năm 2022–2023 với tổng lãi suất hỗ trợ khoảng 3.000 tỉ đồng – mỗi năm 1.500 tỉ đồng. Chính sách về cho vay sẽ sớm được hoàn thiện khi có quy định.

Với chính sách hỗ trợ kịp thời cho người dân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Bộ KHĐT đã tiếp thu tại dự thảo Nghị quyết, giao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổng kết, đánh giá, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc thực hiện chính sách hỗ trợ, gồm: người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc; vay trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động trong trường hợp cần thiết.

Còn ông Phạm Thanh Hà – Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – đề xuất tiếp tục tái cấp vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội để cho người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động theo nghị quyết của Chính phủ. Sau khi có quyết định của Thủ tướng, Ngân hàng Nhà nước sẽ ban hành thông tư hướng dẫn quy trình hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức tín dụng.

Với 3 chương trình cho vay mới, gồm: cho vay để mua máy tính cho sinh viên; cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập; cho vay để phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi theo Nghị quyết 88/2019/QH14, ông Bùi Quang Vinh – Phó tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội – cho biết cơ quan này đã đề nghị các cơ quan liên quan tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định và Thủ tướng ban hành quyết định để có hướng triển khai. Ngân hàng Chính sách xã hội đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn dự thảo hướng dẫn cho vay, phát hành kịp thời ngay sau khi có các nghị quyết, quyết định này.

Để có nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ, ông Vinh đề nghị Thủ tướng sớm phê duyệt đề án về phát hành trái phiếu Chính phủ bảo lãnh cho Ngân hàng Chính sách xã hội, do toàn bộ nguồn lực thực hiện Chương trình là huy động từ trái phiếu do Chính phủ bảo lãnh.

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Lê Minh Khái cho biết Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội phải làm nhanh, các giải pháp phải khả thi, sát thực, bám sát Kết luận 24 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 43 của Quốc hội. Đồng thời, nội dung phải rõ ràng để các bộ, ngành thực hiện hiệu quả do đây là chương trình lớn với tổng kinh phí gần 350.000 tỉ đồng và có nhiều nhiệm vụ phải phối hợp linh hoạt với kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Về ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, ông cho biết hiện 5 bộ, ngành đã có văn bản góp ý. Với các bộ ngành chưa có ý kiến góp ý bằng văn bản, ông yêu cầu phải gửi văn bản góp ý trong ngày hôm nay. Sau đó, Bộ KHĐT sẽ nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các bộ ngành, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua để Chương trình sớm được triển khai thực hiện.

Vân Phong