Chủ tịch tỉnh Nghệ An chỉ đạo: Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đôn đốc tiến độ thực hiện, nhất là các công trình trọng điểm

10:10 04/03/2022

Chỉ đạo trên được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung nêu lên trong Thông báo kết luận về phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02/2022 vừa qua…

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung nêu rõ: Trong tháng 3/2022, yêu cầu chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục thu hồi vốn ứng trước, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản của các dự án được giao kế hoạch đầu tư công năm 2021, trong đó: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tham mưu các cấp có thẩm quyền đề xuất kéo dài hoặc thu hồi tồn ngân đối với các dự án không giải ngân hết chỉ tiêu kế hoạch năm 2021; tham mưu Tổ công tác về đầu tư công thành lập đoàn công tác liên ngành để kiểm tra, đôn đốc các đơn vị để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn. 

Ảnh minh họa
Phiên họp thường kỳ tháng 2/2022 của UBND tỉnh Nghệ An

Sở Giao thông vận tải tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm. Đồng thời, phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị có liên quan tập trung chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án (đường cao tốc Bắc - Nam) đảm bảo bàn giao theo đúng tiến độ, không để thiếu vật liệu và nâng giá vật liệu thi công dự án... Sở Tài chính tham mưu bố trí đảm bảo nguồn vốn giải phóng mặt bằng dự án đường ven biển trong tháng 3/2022. 

Ảnh minh họa
Thi công dự án đường ven biển đoạn qua TX. Cửa Lò (Nghệ An)

Căn cứ kế hoạch giải ngân đã xây dựng, cam kết để triển khai thực hiện, chủ động có các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy giải ngân các nguồn kế hoạch vốn năm 2022. Đối với các dự án mới hoặc gói thầu mới, khẩn trương hoàn thành các thủ tục phê duyệt thiết kế, dự toán, thủ tục đấu thầu sớm triển khai thi công. Tập trung chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, kịp thời xử lý các vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng các dự án nhằm đảm bảo tiến độ, nhất là các dự án trọng điểm.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành và các chủ đầu tư tổ chức kiểm điểm, xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc chậm giải ngân vốn các dự án; báo cáo làm rõ nguyên nhân, lý do khách quan, chủ quan không giải ngân hết vốn kế hoạch được giao theo nội dung Công văn số 896/UBND-KT ngày 15/02/2022 của UBND tỉnh.

Văn Cương – Hoàng Lan