Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

DNHN - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải vừa chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 trên địa bàn tỉnh này…

Theo đó, để đạt được kết quả cao nhất, quyết tâm giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thị, thành, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 tại Văn bản số 642/VPCP-KTTH ngày 26/1/2021 của Văn phòng Chính phủ, Văn bản số 986/UBND-TH2 ngày 24/2/2021, Văn bản số 3098/UBND-TH2 ngày 21/5/2021 và Chương trình hành động số 70/CTr-UBND ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh.

  Ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh dẫn đầu Đoàn công tác đi kiểm tra công tác quy hoạch, thực hiện quy hoạch tại Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên.

Giao UBND các huyện, thị, thành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xác định công tác bồi thường, GPMB là nút thắt quan trọng trong triển khai dự án. Cần huy động cả hệ thống chính trị của địa phương vào cuộc, xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc, thực hiện nhanh công tác bàn giao mặt bằng phục vụ triển khai dự án trên địa bàn. Khẩn trương nhập dự toán chi tiết nguồn vốn ngân sách xây dựng cơ bản tập trung bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện năm 2021. Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh, Sở KH&ĐT trước ngày 30/6.

Đối với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư, đấu thầu, khởi công các công trình khởi công mới. Đặc biệt là các dự án đã được giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 nhưng đến nay chưa hoàn thành thủ tục. Tăng cường kiểm tra, đốn đốc và phối hợp với đơn vị thi công lập đường găng tiến độ chi tiết để chỉ đạo, theo dõi, giám sát chặt chẽ quá trình thi công. Yêu cầu nhà thầu phải có văn bản cam kết tiến độ thực hiện đối với từng hạng mục công trình, làm cơ sở để kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm việc vi phạm tiến độ. Trường hợp cần thiết, chấm dứt hợp đồng và thay thế ngay các nhà thầu khác để đẩy nhanh tiến độ. 

  Thi công tuyến đường ven biển đoạn qua xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh  (Hà Tĩnh)

Bên cạnh đó, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để thanh toán với Kho bạc Nhà nước và hoàn ứng theo quy định. Không để dồn thanh toán vào cuối năm. Đảm bảo tỷ lệ giải ngân đến ngày 30/6 đạt trên 50% kế hoạch đối với các dự án được giao kế hoạch vốn đầu năm và sử dụng vốn các năm trước kéo dài sang. Rà soát, báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân các dự án. Báo cáo rõ nguyên nhân chậm giải ngân, nhất là các dự án chưa giải ngân và các vướng mắc về thủ tục đầu tư, thủ tục đấu thầu, giải phóng mặt bằng... (nếu có). Đề xuất các giải pháp cụ thể. Định kỳ gửi Sở KH&ĐT, Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện và tham mưu UBND tỉnh báo cáo định kỳ tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công hằng năm theo đúng quy định tại Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18/2/2021 của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tính chính xác của số liệu tổng hợp về tình hình thực hiện và thanh toán các nguồn vốn đầu tư công.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở KH&ĐT, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án về tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công, thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công để kịp thời có phương án tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác giao kế hoạch, thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công, đặc biệt là công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Tham mưu UBND tỉnh giải pháp thúc đẩy tiến độ thanh toán các nguồn vốn đầu tư công của các dự án, biện pháp xử lý những sai phạm trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công (nếu có). 

  Thi công tuyến đường ven biển Hà Tĩnh (đoạn qua huyện Nghi Xuân)

Phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh (Kho bạc Nhà nước tỉnh chịu trách nhiệm cung cấp các thông tin có liên quan theo lĩnh vực) và các cơ quan có liên quan rà soát, tổng hợp báo cáo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công (chi tiết theo từng chủ đầu tư), nêu rõ các vướng mắc, danh mục các dự án giải ngân chậm. Đề xuất giải pháp xử lý, gửi Sở KH&ĐT và báo cáo UBND tỉnh trong ngày 28 hằng tháng (thời gian thực hiện từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2021) và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của UBND tỉnh.

Sở KH&ĐT phối hợp với Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Chủ động rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chuyển kế hoạch vốn của các địa phương, dự án giải ngân chậm để bổ sung vốn cho các địa phương, dự án có tiến độ triển khai nhanh, giải ngân tốt. Đảm bảo hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

Trên cơ sở báo cáo định kỳ của Sở Tài chính (nêu trên), phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, tổng hợp báo cáo cụ thể tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Nêu rõ: Kết quả đạt được; các đơn vị, địa phương thực hiện và giải ngân chậm; dự án, nhóm dự án chậm giải ngân (có địa chỉ cụ thể); khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân (nêu rõ lý do); đề xuất UBND tỉnh giải pháp xử lý, phương án chỉ đạo tổng thể toàn tỉnh (dự thảo Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh); báo cáo UBND tỉnh trong ngày 30 hằng tháng (thời gian thực hiện từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2021) và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của UBND tỉnh.

Văn Cương

Tin liên quan