Chính phủ ra giải pháp gỡ khó khăn cho khách hàng vay tiêu dùng

19:55 23/04/2023

Chính phủ thống nhất chủ trương với kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước tại Tờ trình số 57 về giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay tiêu dùng.

Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao khẩn trương xem xét, quyết định và sớm ban hành Thông tư hướng dẫn tổ chức tín dụng thực hiện, bảo đảm phù hợp, chặt chẽ, khả thi, hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước cần tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm soát và giảm sát thực hiện chính sách theo quy định pháp luật, hạn chế rủi ro, không để lạm dụng, trục lợi, thất thoát, vi phạm pháp luật.

Chính phủ ra giải pháp gỡ khó khăn cho khách hàng vay tiêu dùng
Chính phủ ra giải pháp gỡ khó khăn cho khách hàng vay tiêu dùng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Trước đó, chia sẻ với báo chí, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng cho biết, tín dụng tiêu dùng là hoạt động không thể thiếu trong đời sống hằng ngày nên các tổ chức tín dụng cũng rất quan tâm. Ngân hàng Nhà nước nhìn nhận thị trường tín dụng tiêu dùng có nhiều đơn vị cùng tham gia như Ngân hàng thương mại, công ty tài chính và những khách hàng có nhu cầu vay vốn…

Để phát triển thị trường tín dụng an toàn, hiệu quả, bền vững, góp phần phòng, chống tín dụng đen, ông Nguyễn Văn Dũng cho rằng, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nhận thức đúng về tín dụng đen để không rơi vào vòng xoáy này...

Về giải pháp đối với các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại cần có các gói tín dụng kịp thời để đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân; các đơn vị, cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh phòng ngừa và xử lý nghiêm tín dụng đen.

PV (t/h)