Câu lạc bộ tỷ USD xuất nhập khẩu gọi tên mặt hàng nào trong 5 tháng đầu năm 2019?

00:00 12/10/2020

Tính chung 5 tháng đầu năm 2019, cả nước có 19 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 84,4% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong khi đó, hàng hóa nhập khẩu cũng có sự góp mặt của 21 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 80,3% tổng kim ngạch nhập khẩu,