Cắt giảm nhiều thủ tục tạo điều kiện thuận lợi cho hàng ngàn lao động muốn xuất ngoại

10:48 05/02/2024

Quyết định mới góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng cao.

Chính phủ vừa chính thức thông qua Quyết định số 144/QĐ-TTg, mở ra hướng mới trong việc cắt giảm và đơn giản hóa quy định liên quan đến ngành nghề kinh doanh dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Cụ thể, quyết định này tập trung vào hai lĩnh vực chính: Kinh doanh dịch vụ đánh giá kỹ năng nghề và Kinh doanh dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Quyết định này giảm bớt các thủ tục phức tạp liên quan đến việc đánh giá kỹ năng nghề. Cụ thể, thủ tục cấp, cấp lại, cấp đổi, bổ sung giấy chứng nhận hoạt động đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia sẽ trở nên đơn giản hóa hơn.

Cắt giảm nhiều thủ tục tạo điều kiện thuận lợi cho hàng ngàn lao động muốn xuất ngoại
Cắt giảm nhiều thủ tục tạo điều kiện thuận lợi cho hàng ngàn lao động muốn xuất ngoại.

Hồ sơ đề nghị cấp lại, cấp đổi, bổ sung Giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia sẽ không còn yêu cầu nộp lại "Giấy chứng nhận đã được cấp". Điều này hứa hẹn giảm gánh nặng cho doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quá trình quản lý.

Chính phủ cũng quyết định bãi bỏ một số thủ tục hành chính liên quan đối với ngành kinh doanh dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Cụ thể, thông báo chuyển trả đối với người lao động và thủ tục cấp Thư giới thiệu cho công dân Việt Nam tham gia Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Australia sẽ được bãi bỏ.

Đây là động thái tích cực giúp giảm bớt khó khăn và chi phí cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Quyết định này không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp mà còn giúp tăng cường tính minh bạch và công bằng trong quản lý quy định của ngành.

Quyết định mới là bước tiến quan trọng trong việc tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi và giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng cao.

PV (t/h)