Các nhà đầu tư nước ngoài đang có niềm tin khi rót vốn vào Hà Nội

22:32 14/06/2023

Hiện lượng vốn FDI mà Hà Nội đã thu hút đã đạt khoảng 69.844 triệu USD, đứng thứ hai trên toàn quốc. Trong đó, lĩnh vực bất động sản chiếm tỷ lệ lớn nhất.

Theo báo cáo từ Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội, cho đến nay, thành phố đã thu hút được 7.099 dự án mới với tổng vốn đăng ký 28.459 triệu USD, cùng với 2.004 dự án tăng vốn với số vốn đăng ký thêm 11.550 triệu USD. Ngoài ra, có 5.017 dự án góp vốn và mua cổ phần với giá trị vốn góp đạt 21.836 triệu USD. Lĩnh vực bất động sản tiếp tục là ngành thu hút vốn lớn nhất với tỷ lệ 63%, tiếp theo là dịch vụ buôn bán hàng hóa (9%) và xây dựng, khoa học, công nghệ (5%)...

Các nhà đầu tư nước ngoài đang có niềm tin khi rót vốn vào Hà Nội
Các nhà đầu tư nước ngoài đang có niềm tin khi rót vốn vào Hà Nội.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 và khó khăn trong kinh tế toàn cầu, Hà Nội vẫn đạt được kết quả đáng khích lệ trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài và hoạt động của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Năm 2022, thành phố thu hút 1,77 tỷ USD, xếp thứ sáu trên toàn quốc, và trong 4 tháng đầu năm 2023, thành phố đứng đầu cả nước với 1,82 tỷ USD. Điều này cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài đang có niềm tin mạnh mẽ vào môi trường đầu tư của Hà Nội. Nhiều dự án trong lĩnh vực y tế, giáo dục, điện năng, chế biến, chế tạo... đã được cấp mới hoặc tăng vốn với số vốn góp từ 1 triệu USD trở lên, đóng góp tích cực vào quá trình phục hồi kinh tế của Thủ đô.

Tuy nhiên, ngoài những đóng góp tích cực trên, việc thu hút và sử dụng nguồn vốn FDI vẫn còn một số khó khăn và hạn chế, dẫn đến sự giảm sút trong việc thu hút vốn trong hai năm gần đây so với giai đoạn 2018-2020. Một số nguyên nhân chủ yếu bao gồm: Thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư và triển khai dự án kéo dài, hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, hạn chế về quỹ đất và giá thuê đất cao so với các địa phương lân cận, cũng như sự chồng chéo và không thống nhất giữa Luật Đầu tư và các luật chuyên ngành khác...

Mới đây, Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội - ông Nguyễn Mạnh Quyền đã chủ trì cuộc họp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, thu hút và quản lý nguồn vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn Thủ đô. Trong cuộc họp này, TP. Hà Nội đã đề xuất một số biện pháp nhằm kiểm soát việc đầu tư "chui" và đầu tư "núp bóng", cùng với việc tăng cường chỉ đạo và hỗ trợ từ các cơ quan chức năng. Đồng thời, thành phố sẽ tập trung vào việc xây dựng các khu, cụm công nghiệp mới để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc thu hút đầu tư nước ngoài.

PV (t/h)