Bình Định chấp thuận nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội Phú Tài Lộc

22:53 15/03/2023

Dự án nhà ở xã hội chung cư Phú Tài Lộc được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 4.711,2m2 tại TP Quy Nhơn. Dự án gồm 273 căn nhà ở xã hội, 13 căn nhà ở thương mại.

UBND tỉnh Bình Thuận vừa ra quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội chung cư Phú Tài Lộc do Công ty CP Xây lắp Công nghiệp Bình Định làm chủ đầu tư.

Dự án nhà ở xã hội chung cư Phú Tài Lộc được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 4.711,2m2 tại khu vực 7, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn. Dự án gồm 273 căn nhà ở xã hội và 13 căn nhà ở thương mại; sân, đường, cây xanh cảnh quan và hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật... Vốn đầu tư của dự án khoảng 358 tỷ đồng.

Bình Định chấp thuận nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội Phú Tài Lộc
Bình Định chấp thuận nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội Phú Tài Lộc.

UBND tỉnh Bình Định cho biết, sau 12 tháng kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan quản lý đầu tư mà không có lý do chính đáng sẽ bị thu hồi chủ trương đầu tư. Đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên được cấp chủ trương trong năm 2023. Dự án nằm trong kế hoạch phát triển nhà ở xã hội của tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2020 – 2025, Bình Định sẽ phát triển khoảng 58.957 căn nhà. Trong đó, nhà ở riêng lẻ khoảng 49.855 căn (chiếm tỷ lệ 84,56%), nhà chung cư khoảng 9.102 căn (chiếm tỷ lệ 15,44%).

Về nhà ở xã hội, Bình Định sẽ phát triển khoảng 12.860 căn nhà, với diện tích khoảng 885.618m2. Diện tích nhà ở xã hội dành để cho thuê khoảng 177.123m2 (chiếm khoảng 20% tổng diện tích nhà ở xã hội hoàn thành). Với nhà ở thương mại, khu đô thị và khu dân cư, Bình Định có 202 dự án tập trung chủ yếu ở TP Quy Nhơn (49 dự án), thị xã Hoài Nhơn (40 dự án), thấp nhất là huyện An Lão với 4 dự án.

UBND tỉnh Bình Định cho biết, cần 73.891 tỷ đồng để phát triển nhà ở. Cụ thể, nhà ở thương mại cần 29.215 tỷ đồng, nhà ở cho các đối tượng xã hội cần 6.822 tỷ đồng, nhà ở riêng lẻ người dân tự xây trong dự án cần 37.854 tỷ đồng. Trong đó, vốn từ doanh nghiệp khoảng 36.037 tỷ đồng và vốn từ người dân khoảng 37.854 tỷ đồng.

P.V