Bất động sản đứng đầu về rủi ro tín dụng tiếp sau là du lịch

DNHN - Vụ Dự báo thống kê Ngân hàng Nhà nước công bố kết quả điều tra xu hướng tín dụng, mức độ rủi ro của các khoản vay kinh doanh du lịch tiếp tục được nhiều ngân hàng (NH) đánh giá “tăng” cao thứ 2 chỉ sau khoản vay đầu tư, kinh doanh bất động sản trong 6 tháng đầu năm 2021.

 

Bất động sản đứng đầu về rủi ro tín dụng tiếp sau là du lịch
Bất động sản đứng đầu về rủi ro tín dụng tiếp sau là du lịch.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, rủi ro tín dụng được nhận định “tăng” với tốc độ chậm hơn 6 tháng cuối năm 2020 ở tất cả các lĩnh vực, ngoại trừ các khoản vay kinh doanh tài chính, ngân hàng và bảo hiểm, kinh doanh chứng khoán và kinh doanh du lịch được đánh giá rủi ro “tăng” mạnh hơn. Mức độ rủi ro của các khoản vay kinh doanh du lịch tiếp tục được nhiều ngân hàng (NH) đánh giá “tăng” cao thứ 2 chỉ sau khoản vay đầu tư, kinh doanh bất động sản trong 6 tháng đầu năm 2021.

Mặc dù mặt bằng rủi ro được nhận định tiếp tục tăng nhẹ trong 6 tháng đầu năm 2021, nhóm 17 NH trọng yếu cho biết có xu hướng “nới lỏng” hơn tiêu chuẩn tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp và giữ “không đổi” đối với khách hàng cá nhân trong 6 tháng đầu năm 2021.

Dự kiến trong 6 tháng cuối năm, các NH “nới lỏng nhẹ” tiêu chuẩn tín dụng tổng thể của đơn vị mình đối với hầu hết các nhóm khách hàng, trong đó, ưu tiên “nới lỏng” đối với nhóm khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp nhỏ và vừa và áp dụng với hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề ưu tiên. Trong khi vẫn “thắt chặt” đối với lĩnh vực đầu tư kinh doanh chứng khoán, đầu tư kinh doanh bất động sản, kinh doanh tài chính, ngân hàng và bảo hiểm và đầu tư, kinh doanh du lịch. Xu hướng “nới lỏng hơn” được dự kiến tiếp tục duy trì đối với lĩnh vực cho vay tiêu dùng, giữ “ổn định” đối với cho vay qua thẻ tín dụng và “thắt chặt” hơn đối với cho vay bất động sản để ở.

Trước tác động khó lường của dịch Covid-19, rủi ro tín dụng được dự báo “tăng” mạnh hơn trong 6 tháng cuối năm 2021. Rủi ro tín dụng tổng thể năm 2022 được kỳ vọng “giảm nhẹ” so với năm 2021.

PV

Tin liên quan