Xã Công Bình - Huyện Nông Cống ̣̣̣(Thanh Hóa): Phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch năm 2018

| 21:52:00 06/12/2018

DNHN - Là một xã thuần nông, nhưng nhiều năm qua Công Bình – Nông Cống đã có bước chuyển mình tích cực đáng ghi nhận. Trong 9 tháng đầu năm 2018, Công Bình phát triển khá toàn diện về kinh tế- văn hóa- xã hội.

Với Số lượng lương thực đạt gần 2.731 tấn đạt 101% kế hoạch năm, trên tổng diện tích gieo trồng là 686,15ha, đạt 90,3% kế hoạch.  Chăn nuôi trở thành mũi nhọn, phát triển đàn lợn lên 652 con, gia cầm 21.560 con, bò 620 con.  Kinh tế hiện giành thắng lợi, với tổng giá trị gia tăng đạt 159 tỷ đồng  đạt 91,8% kế hoạch. Trong đó nông –lâm- thủy sản đạt 58,3 tỷ đồng, đạt 90,3 % kế hoạch. Nghề công nghiệp- xây dựng đạt 12,5 tỷ đồng, dịch vụ thương mại và thu khác đạt 88,2 tỷ đồng đạt 90% kế hoạch năm.

Công trình trụ sở UBND xã đang được xây dựng mới

Nhằm  mục tiêu ngày càng nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Công Bình đã không  ngừng phấn đấu  vươn lên và có nhiều cách làm sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua của quần chúng. Đảng viên cam kết giương cao ngọn cờ tiên phong, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hội viên hội phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh thi đua mở rộng sản xuất, vươn lên làm giàu. Đoàn thanh niên xung kích và sáng tạo trong khởi nghiệp.

Nhiều năm trở lại đây, phong trào thi đua ở các tổ chức quần chúng đã tập hợp, kết nạp ngày càng đông hội viên, và đông đảo hội viên giúp nhau đầu tư mở rộng  sản xuất. Hội cựu chiến binh giúp nhau mở rộng nghề sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại. Hội nông dân, phụ nữ giúp nhau mở hàng chục trang trại quy mô lớn và vừa, cùng nhau thành lập hợp tác xã dịch vụ  sản xuất, phòng chống dịch bệnh gia cầm , gia súc và chế biến mở rộng, lâm thủy sản.

Từ phong trào thi đua  phát triển sản xuất của quần chúng nhân dân, Đảng bộ, chính quyền xã Công Bình luôn nắm bắt kịp thời, đề ra chủ trương và định hướng đi lên với nhiều hướng mở: Kêu gọi xúc tiến đầu tư, huy động mọi nguồn vốn hỗ trợ bà con. Không ngừng đổi mới trong  lãnh đạo, tổ chức bộ máy gọn nhẹ, phân công cụ thể công việc  cho cán bộ chủ chốt và đã tập trung giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa  có hiệu quả.  Chỉ riêng 9 tháng đầu năm 2018, Công Bình có hơn 4.359 hồ sơ, văn bản đều  được  giải quyết kịp thời đúng thủ tục đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho nhân dân.

Một góc trung tâm xã Công Bình 

Trong chỉ đạo sản xuất, mọi ách tắc về giao thông,thủy lợi về đất đai, dịch bệnh cây trồng vật nuôi đều được giải quyết. Đến thời điểm này, xã Công Bình đã giảm tỉ lệ hộ nghèo từ 4,45% xuống 2,51% .

Bên cạnh phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa – giáo dục  được quan tâm.100% các khu dân cư, cơ quan trên địa bàn có sân chơi thể thao và hoạt động thường xuyên.Trong quý cuối cùng của năm 2018, Công Binh phấn đấu hoàn thành xuất sắc và vượt mức mọi chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Kinh tế phát triển. bà con nơi đây đã xây dựng nơi ăn, chốn ở khang trang và đã đồng tâm góp của, góp công trong mục tiêu xây dựng NTM. Bộ mặt NTM của Công Bình ngày càng khởi sắc. Và vui hơn cả là nhân dân Công Bình luôn có cuộc sống yên vui, thanh bình, quần chúng tin yêu một lòng đi theo Đảng.

Phương Giang

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập