Bộ Công Thương cắt giảm điều kiện đầu tư, kinh doanh: Thiết thực, đi vào chiều sâu

Chính sách | 10:40:00 29/06/2020

Với quan điểm đổi mới, quyết liệt hành động, Bộ Công Thương đã có nhiều đề xuất tham mưu cho Chính phủ, chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát để cắt giảm, đơn giản điều kiện đầu tư, kinh doanh (ĐKĐTKD), tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN). Ông Nguyễn Anh Sơn - Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Công Thương) - đã trao đổi với phóng viên về vấn đề này.

Bộ Công Thương được đánh giá là Bộ tiên phong cải cách hành chính (CCHC), đơn giản hóa, cắt giảm ĐKĐTKD. Ông có thể chia sẻ về đột phá của công tác này?

Thời gian vừa qua, Bộ Công Thương đã thực hiện hai đợt cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục ĐKĐTKD. Đợt 1, thực hiện theo Nghị quyết số 98 ngày 3/10/2017 của Chính phủ quy định yêu cầu rà soát, đánh giá, bãi bỏ từ 1/3 - 1/2 số ĐKĐTKD hiện hành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của từng bộ, ngành. Thực hiện nghị quyết, Bộ Công Thương ký quyết định 3610A ngày 20/9/2019 ban hành Đề án Dự kiến cắt giảm ĐKĐTKD. Trên cơ sở đó, Bộ đã trình Chính phủ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018, sửa đổi một số nghị định liên quan đến ĐKĐTKD thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và 9 nghị định trong năm 2017, 2018. Theo đó, trong đợt 1, Bộ đã cắt giảm, đơn giản hóa hơn 675 ĐKĐTKD trên tổng số 1.216 ĐKĐTKD, chiếm tỷ lệ 55,5%. Tất cả ĐKĐTKD đã công bố đầy đủ theo yêu cầu công khai, minh bạch của Chính phủ trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Đợt 2, thực hiện Nghị quyết số 19/2018 của Chính phủ, Bộ Công Thương đã ra Quyết định 3720 ban hành Đề án 3720 cắt giảm, đơn giản hóa 202 thủ tục ĐKĐTKD. Năm 2020, trên cơ sở Đề án 3720, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2020 cắt giảm, đơn giản hóa 205 ĐKĐTKD, vượt chỉ tiêu 3 điều kiện. Có thể nói, Bộ Công Thương là Bộ đi đầu, khi thực hiện cắt giảm 70% các ĐKĐTKD.

Việc cắt giảm ĐKĐTKD của Bộ Công Thương gặp những tồn tại, khó khăn nào, thưa ông?

Đến nay, khó khăn, thách thức về thực hiện CCHC, cắt giảm ĐKĐTKD vẫn rất nhiều. Trước hết, là do nhận thức lãnh đạo, nguồn lực vật chất nội tại của ngành; sự phối hợp của các bộ, ngành, đồng hành của cộng đồng DN, người dân cũng như cơ quan truyền thông, báo chí chưa chặt chẽ, đồng bộ. Thực tế, nhiều khi DN thường đứng trên lợi ích của cộng đồng để đấu tranh, bảo vệ quyền lợi của họ, trong khi số lượng cắt giảm ĐKĐTKD chúng ta không thể dàn đều nên tiếng nói của DN nhiều khi không đồng lòng, tán thưởng khách quan. Mặt khác, dù Bộ Công Thương đẩy mạnh truyền thông về công tác CCHC, nhưng vẫn chưa tập trung phổ biến, tuyên truyền cho cộng đồng DN, người dân biết là Bộ đã làm gì để có sự thấu hiểu, chia sẻ.

Bộ Công Thương đang tích cực thực hiện kế hoạch cắt giảm ĐKĐTKD giai đoạn 2019 - 2020, trong đó nổi bật là Nghị định 17/2020/NĐ-CP. Ông có thể cho biết về nét mới của đợt cắt giảm này?

Năm 2020 được xác định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vì vậy, ngay từ đầu năm, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Chỉ thị số 03/CT-BCT ngày 17/1/2020 về việc tiếp tục rà soát để cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC, ĐKĐTKD và cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của DN và người dân. Thực hiện Nghị định số 17/2020, Bộ Công Thương tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thêm 205 ĐKĐTKD, tập trung vào lĩnh vực kinh doanh rượu, thuốc lá, ôtô, khí, dầu mỏ, hóa lỏng, khoáng sản, an toàn thực phẩm. Trong đợt này, nhiều điều kiện đã được bãi bỏ. Đối với lĩnh vực ôtô, đã bãi bỏ giấy chứng nhận kiểu loại ATA; hay trước đây, chúng ta có phương thức thử nghiệm theo lô, nhưng theo Nghị định 17 thì thử nghiệm theo kiểu dáng, kiểu loại. Đối với điện lực, đã bãi bỏ, đơn giản hóa điều kiện liên quan đến tư vấn chuyên ngành điện lực, như tư vấn với công trình nhà máy điện gió, điện mặt trời, đường dây, trạm biện áp…

Trong bối cảnh hội nhập, CCHC, cắt giảm ĐKĐTKD cần sự nỗ lực của tất cả các bộ, ngành. Ông có khuyến nghị gì để các hoạt động này đi vào chiều sâu, thiết thực?

Trước hết, để công tác CCHC, cắt giảm ĐKĐTKD đi vào thiết thực, chiều sâu, cần phải nhấn mạnh và phát huy vai trò của người lãnh đạo, trách nhiệm người đứng đầu. Về vấn đề này, đối với Bộ Công Thương, thời gian qua, Bộ trưởng đã rất chú trọng, cùng lãnh đạo Bộ và các đơn vị quyết tâm cắt giảm ĐKĐTKD. Thứ hai, cần thực hiện thường xuyên, liên tục, không làm theo phong trào. Theo đó, sau Nghị định số 17 của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã chỉ đạo Vụ Pháp chế, các đơn vị xây dựng các phương án cắt giảm đợt 3. Thứ ba, các bộ, ngành, địa phương phải lấy DN làm trung tâm để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho DN. Đây chính là động lực phát triển kinh tế - xã hội. Thứ tư, nâng cao chất lượng sự phối hợp giữa các bộ, ngành, nhận thức trách nhiệm, năng lực của cơ quan, cán bộ hành chính nhà nước; hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng chính phủ điện tử. Thứ năm, cần tăng cường công tác truyền thông, đối thoại giữa bộ, ngành, các địa phương với cộng đồng DN và người dân; hoàn thiện thể chế, quy chuẩn hạ tầng kỹ thuật để phục vụ tốt hơn cho DN, người dân.

Xin cảm ơn ông!

Hoa Quỳnh(t/h)

Theo: congthuong.vn