Yên Bái: Sẽ tổ chức 6 Chương trình “Cà phê doanh nhân" trong năm 2021

11:17 09/03/2021

Cà phê doanh nhân "Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp" đã tạo điều kiện, không gian gặp gỡ cho cộng đồng doanh nghiệp trao đổi, đối thoại và chia sẻ những khó khăn, vướng mắc cần được hỗ trợ với lãnh đạo chính quyền các cấp.

Ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát biểu tại một chương trình Cà phê doanh
Ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát biểu tại một chương trình Cà phê doanh nhân.

Cụ thể, tháng 4 tổ chức tại huyện Văn Chấn, tháng 5 tổ chức tại huyện Yên Bình, tháng 6 tổ chức tại thành phố Yên Bái, tháng 7 tổ chức tại huyện Lục Yên, tháng 8 tổ chức tại huyện Trấn Yên; tháng 9 tổ chức tại huyện Văn Yên, tháng 10 tổ chức gặp mặt ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 tại thành phố Yên Bái, tháng 11 tổ chức tại thị xã Nghĩa Lộ, tháng 12 tổng kết Chương trình “Cà phê doanh nhân” năm 2021 tại thành phố Yên Bái.

Các buổi Chương trình “Cà phê doanh nhân" trong năm 2021 thể hiện quyết tâm cao nhất của lãnh đạo các cấp, các ngành của tỉnh Yên Bái trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính toàn diện, đồng bộ, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Tại các Chương trình Cà phê doanh nhân, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương trong tỉnh sẽ chia sẻ một số nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp trong điều kiện chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025; cung cấp thông tin và hướng dẫn những chính sách, quy định mới của Chính phủ, của các bộ, ngành Trung ương và của tỉnh cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã, hộ kinh doanh liên quan đến lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội…Đây cũng là dịp, là cơ hội để các doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhu cầu hợp tác để cùng phát triển trong cộng đồng doanh nghiệp.

Bình An