Vốn đầu tư ngân sách Nhà nước tăng mạnh trong 5 tháng đầu năm 2024

22:33 12/06/2024

Báo cáo mới nhất từ Tổng cục Thống kê cho thấy, vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước (NSNN) đã đạt mức ấn tượng 190,6 nghìn tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm 2024.

Con số này không chỉ tương đương 26,6% kế hoạch cả năm mà còn tăng trưởng 5% so với cùng kỳ năm 2023. Một điểm sáng đáng chú ý là sự tăng trưởng mạnh mẽ của vốn đầu tư NSNN ở cấp địa phương. Cụ thể, vốn đầu tư cấp tỉnh đạt gần 106,0 nghìn tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn cấp huyện và xã cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng lần lượt là 8% và 7,1%. Điều này cho thấy các địa phương đang ngày càng chú trọng đầu tư vào cơ sở hạ tầng và dịch vụ công, nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân, đồng thời thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền.

Theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước (NSNN) trong 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 190,6 nghìn tỷ đồng, tương đương 26,6% kế hoạch năm và tăng 5,0% so với cùng kỳ năm trước
Theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước (NSNN) trong 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 190,6 nghìn tỷ đồng, tương đương 26,6% kế hoạch năm và tăng 5,0% so với cùng kỳ năm trước.

Chính phủ đang tập trung vốn đầu tư NSNN vào các lĩnh vực then chốt như giao thông, thủy lợi, năng lượng, giáo dục và y tế. Đây là những lĩnh vực có tác động lan tỏa lớn đến toàn bộ nền kinh tế, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong dài hạn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn một số thách thức cần được giải quyết. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư vẫn còn chậm so với kế hoạch, một số dự án đầu tư công chưa đạt hiệu quả như mong đợi, gây lãng phí nguồn lực.

Để khắc phục những hạn chế này, Chính phủ cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình phê duyệt và giải ngân dự án. Đồng thời, cần tăng cường giám sát, đánh giá chặt chẽ hiệu quả của từng dự án, kịp thời điều chỉnh và xử lý những dự án không đạt yêu cầu.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành dự án cũng là một giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

Với những nỗ lực của Chính phủ, sự đồng lòng của các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, vốn đầu tư từ NSNN được kỳ vọng sẽ tiếp tục là động lực quan trọng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội của Việt Nam trong thời gian tới.

Sự tăng trưởng của vốn đầu tư công không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế mà còn góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, tạo ra nhiều việc làm, thu nhập và cơ hội phát triển cho đất nước. Đây là một tín hiệu tích cực, khẳng định sự đúng đắn của chiến lược đầu tư công mà Chính phủ đang theo đuổi.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu phát triển bền vững, Chính phủ cần tiếp tục kiên trì thực hiện các giải pháp đồng bộ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước.

Các chuyên gia kinh tế đánh giá cao sự tăng trưởng mạnh mẽ của vốn đầu tư ngân sách Nhà nước (NSNN) trong 5 tháng đầu năm 2024.

Việc tăng cường đầu tư công, đặc biệt là vào các lĩnh vực trọng yếu như giao thông, thủy lợi, năng lượng, giáo dục và y tế, được coi là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Các chuyên gia cho rằng, đầu tư vào cơ sở hạ tầng sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa, kích thích các hoạt động kinh tế khác.

Đầu tư vào các lĩnh vực như giáo dục, y tế và dịch vụ công sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, giảm thiểu bất bình đẳng xã hội và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền.

Các dự án đầu tư công thường tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cho người dân, góp phần cải thiện tình hình kinh tế - xã hội.

Đầu tư vào cơ sở hạ tầng và công nghệ sẽ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài và thúc đẩy xuất khẩu.

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư vẫn còn chậm so với kế hoạch, gây ảnh hưởng đến hiệu quả của các dự án. Các chuyên gia đề xuất Chính phủ cần cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình phê duyệt và giải ngân dự án.

Một số dự án đầu tư công chưa đạt hiệu quả như mong đợi, gây lãng phí nguồn lực. Các chuyên gia khuyến nghị Chính phủ cần tăng cường giám sát, đánh giá chặt chẽ hiệu quả của từng dự án, kịp thời điều chỉnh và xử lý những dự án không đạt yêu cầu.

Việc đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước là rất quan trọng để ngăn chặn tham nhũng và lãng phí. Các chuyên gia đề xuất Chính phủ cần công khai thông tin về các dự án đầu tư công, tăng cường kiểm toán và xử lý nghiêm các sai phạm.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp là yếu tố quan trọng để đảm bảo hiệu quả của đầu tư công. Các chuyên gia đề xuất Chính phủ cần tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia vào các dự án đầu tư công.

Trần Tùng