Vĩnh Phúc: Hoàn thiện các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2022

DNHN - Ngày 27/5/2022, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5/2022, tập trung nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế năm 2022.

Theo đó, thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT- XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Nghị quyết của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022; chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chuẩn bị và hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. 

Ảnh minh họa
UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5/2022. 

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị chức năng xây dựng dự thảo báo cáo bám sát định hướng phát triển trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Chương trình hành động của Tỉnh ủy và kế hoạch phát triển KT- XH của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025. Khẩn trương hoàn thiện các báo cáo; trong đó, phải đánh giá được hiệu quả đem lại, việc cân đối giữa nguồn vốn vay ODA và nguồn vốn thực tế tỉnh đã bỏ ra; trần nợ vay ODA; việc tự chủ, xã hội hóa công tác đào tạo dạy nghề; thực trạng các khu công nghiệp đang hoạt động tại tỉnh.

Bên cạnh đó, tham mưu, đề xuất được những giải pháp căn cơ, cụ thể để sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ODA, thu hút xã hội hóa giáo dục và định hướng phát triển các khu công nghiệp để Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hội nghị đã thống nhất các nội dung trong dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về: Cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh trên địa bàn tỉnh; Quy định chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm y tế là đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khu vực I, chức sắc, chức việc, nhà tu hành thuộc tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2026, Đề án phát triển Trạm y tế thị trấn Tam Đảo để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân phù hợp với đặc thù khu du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, sửa đổi một số điều của Nghị quyết 02/2020 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh; quy định mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng và định mức trang thiết bị phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho đội dân phòng trên địa bàn tỉnh; xử lý cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh; quy định mức phụ cấp hằng tháng đối với thôn đội trưởng và trợ cấp tăng thêm khi được kéo dài thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh.

PV 

Bài liên quan