Việt Nam mong muốn trở thành 1 trung tâm sáng tạo về hệ thống lương thực, thực phẩm của khu vực Châu Á

DNHN - Vừa qua, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cùng lãnh đạo Bộ NN-PTNT, Bộ Ngoại giao, Bộ KH-CN, Bộ TT-TT và Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Thị Bích Huệ đã tham dự phiên họp trực tuyến trong khuôn khổ “Hội nghị trù bị cho Hội nghị Thượng đỉnh về Hệ thống lương thực thực phẩm” của Liên hiệp quốc.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh: “Cần thúc đẩy liên kết các mạng lưới đổi mới sáng tạo trong nước và xuyên biên giới. Gắn kết các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng với nhu cầu của doanh nghiệp, của Hệ thống lương thực thực phẩm (LTTP) và của cả nền kinh tế. Việt Nam mong muốn trở thành một trung tâm sáng tạo về LTTP của khu vực châu Á”.

 Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh: Chính phủ Việt Nam xác định sẽ đẩy mạnh cơ cấu nông nghiệp, phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn theo hướng hiện đại.

Việt Nam đã có nhiều chính sách nhằm tăng cường thu hút đầu tư hiện đại hóa nông nghiệp trên nền tảng đổi mới sáng tạo, và những thành tựu cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, Việt Nam tiên phong thành lập chương trình đối tác công - tư cho phát triển nông nghiệp bền vững trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế thế giới.

Việt Nam mong muốn trở thành trung tâm sáng tạo về Hệ thống lương thực thực phẩm - ảnh 1

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh phát biểu tại phiên họp trực tuyến về hệ thống lương thực thực phẩm. Ảnh: VOV

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh: Cần thúc đẩy liên kết các mạng lưới đổi mới sáng tạo trong nước và xuyên biên giới, gắn kết các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng với nhu cầu doanh nghiệp của hệ thống lương thực, thực phẩm và của cả nền kinh tế.

Việt Nam mong muốn trở thành 1 trung tâm sáng tạo về hệ thống lương thực, thực phẩm của khu vực Châu Á.

Thứ hai, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, khai thác thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0 để xây dựng các chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh. Việt Nam đã đưa chuyển đổi số thành nhiệm vụ trọng tâm của ngành nông nghiệp và khuyến khích ứng dụng mạnh mẽ công nghiệp số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nông nghiệp.

Thứ ba, cần đẩy mạnh chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm theo hướng Xanh ít phát thải và bền vững. Chú trọng sản xuất nông nghiệp sinh thái.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan đề xuất nhân rộng các sáng kiến của các tổ chức nông dân, doanh nghiệp vừa và nhỏ ở cấp cơ sở trong kết nối chuỗi giá trị, đảm bảo tiêu thụ nông sản cho nông dân một cách minh bạch và công bằng, đảm bảo quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng, giảm phát thải khí nhà kính, ứng dụng thành tựu mới của công nghệ 4.0 để phát huy tối đa các giá trị của nông sản bao gồm cả giá trị về kinh tế, văn hóa, xã hội, cảnh quan và môi trường.

Lâm Nghi

Tin liên quan