UBND TP Hồ Chí Minh ra chỉ đạo khẩn chấn chỉnh quản lý giá đất

DNHN - UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp để người dân không bị giới đầu cơ lợi dụng thổi giá, đẩy giá đất, giá bất động sản lên cao thu lợi bất chính.

UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản khẩn số 1634/UBND-ĐT về việc chỉ đạo các sở, ngành, UBND quận, huyện tăng cường chấn chỉnh việc quản lý nhà nước về giá đất trên địa bàn.

Cụ thể, UBND TP Hồ Chí Minh giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận huyện và TP Thủ Đức công bố công khai thông tin về quy hoạch, kế hoạch để người dân tiếp cận các thông tin chính thống. Không bị nhiễu thông tin, để tránh bị giới đầu cơ lợi dụng thổi giá, đẩy giá đất, giá bất động sản lên cao thu lợi bất chính, cũng như có biện pháp quản lý sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt. 

UBND TP Hồ Chí Minh ra chỉ đạo khẩn chấn chỉnh quản lý về giá đất
UBND TP Hồ Chí Minh ra chỉ đạo khẩn chấn chỉnh quản lý giá đất.

UBND TP Hồ Chí Minh giao Sở Xây dựng thành phố tăng cường quản lý chặt chẽ các dự án bất động sản, nhất là dự án hình thành trong tương lai. Bảo đảm việc đưa bất động sản vào kinh doanh, chuyển nhượng dự án phải đủ kiều kiện theo quy định pháp luật về đất đai, pháp luật đầu tư và pháp luật về kinh doanh bất động sản. Đồng thời kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động môi giới bất động sản, bảo đảm hoạt động này tuân thủ các quy định của pháp luật.

UBND Thành phố yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thu nghĩa vụ thuế.

Linh An

Tin liên quan