UBCK Nhà nước xử phạt lãnh đạo của nhiều công ty đại chúng

DNHN - Giám đốc Khối của PNJ (HoSE: PNJ) và ông Đào Hữu Khanh - Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô bị xử phạt vì thực hiện đồng thời mua và bán cổ phiếu trong thời gian đăng ký giao dịch.

Ông Nguyễn Anh Hùng đã thực hiện mua 7.000 cổ phiếu PNJ, tương ứng với 70 triệu đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu PNJ vào ngày 19/4. Và đồng thời bán 54.100 cổ phiếu PNJ, tương ứng với 541 triệu đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu PNJ từ ngày 7/4 đến ngày 23/4. Điều này vi phạm vì đang ở trong thời gian đăng ký giao dịch là đăng ký bán 62.000 cổ phiếu PNJ từ ngày 6/4 đến ngày 5/5.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Đào Hữu Khanh (địa chỉ Số 6 phố Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội).

Ông Đào Hữu Khanh là thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Hà Đô (mã HDG) đã thực hiện mua 5.000 cổ phiếu HDG, tương ứng với 50 triệu đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu HDG ngày 19/3. Đồng thời, bán 79.000 cổ phiếu HDG tương ứng với 790 triệu đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu HDG từ ngày 18/3 đến ngày 14/4. Đây là hoạt động giao dịch vi phạm quy định vì là khoảng thời gian nằm trong giai đoạn ông Khanh đăng ký giao dịch bán 500.000 cổ phiếu HDG từ ngày 18/3 đến ngày 16/4.

Ngoài hai cá nhân trên, hôm 09/6/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 133/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công đoàn CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Quyết định xử phạt được dựa theo quy định tại điểm c khoản 4 và khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng được sửa đổi, bổ sung theo khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Được biết, Công đoàn CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu đã có hành vi vi phạm hành chính không báo cáo về việc dự kiến giao dịch vì bán 14.289 cổ phiếu của CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 19/11/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Với vi phạm này, Công đoàn CTCP Cấp nước Bà Rịa-Vũng Tàu đã bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 10 triệu đồng.

Một trường hợp khách là thành viên Ban giám đốc của Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế, ông Phan Văn Giáo bị phạt tiền 5 triệu đồng vì bán 5.000 cổ phiếu HUB vào ngày 29/1/2021 nhưng không công bố thông tin.

Trước đó, một số cá nhân khác cũng bị xử phạt vì vì phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán là bà Trần Thị Minh Như, người có liên quan đến bà Lưu Nguyễn Trúc Dung – Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta; ông Trần Văn Doanh, người liên quan với bà Vũ Thị Nga - Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nam Dược; bà Nguyễn Thị Thảo, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

H. An

Tin liên quan