Tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện trong 6 tháng đầu tăng hơn 14% so với cùng kỳ

15:19 14/06/2024

Tính đến ngày 30/6, theo ước tính của BHXH Việt Nam, hiện số người tham gia BHXH tự nguyện là 1,62 triệu người, tăng 202.000 người (tương đương 14,25%) so với cùng kỳ năm 2023.

Trong cuộc họp cung cấp thông tin quý 2, năm 2024 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) tổ chức sáng 14/6, BHXH Việt Nam đã có thông tin về hoạt động ngành trong 6 tháng đầu năm 2024. 

6 tháng đầu năm 2024, các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm tự nguyện đều tăng so với cùng kỳ năm 2023; giải quyết đầy đủ, kịp thời quyền lợi chế độ với tinh thần cải cách, trách nhiệm, phục vụ tối đa lợi ích của người tham gia, thụ hưởng chính sách. 
Tổng giám đốc Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại hội nghị
Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại hội nghị.

Cụ thể, tính đến ngày 30/6, theo ước tính của BHXH Việt Nam, số người tham gia BHXH đạt khoảng 18,3 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ là 39,05% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 1,16 triệu người (tương đương 6,77%) so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, nổi bật là công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện. Hiện số người tham gia BHXH tự nguyện là 1,62 triệu người, tăng 202.000 người (tương đương 14,25%) so với cùng kỳ năm 2023.

Đặc biệt, ngành đã linh hoạt triển khai nhiều giải pháp phát triển người tham gia BHYT, tăng 1,22 triệu người (tương đương 1,37%) so với cùng kỳ năm 2023.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành BHXH Việt Nam cũng đã thực hiện chi trả chế độ BHXH cho gần 8 triệu người. BHXH còn phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho hơn 442.000 người hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Về công tác chi trả chế độ BHYT, ước tính đến tháng 6/2024, cả nước có gần 89,6 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT, tăng gần 6,6 triệu lượt người (tương đương 7,91%) so với cùng kỳ năm 2023. Tổng số tiền giám định, thanh toán chế độ BHYT là hơn 66.900 tỷ đồng.

Công tác trọng tâm nhất trong thời gian qua là cải cách hành chính được ngành BHXH quyết liệt thực hiện, nhất là công tác chuyển đổi số, cắt giảm quy trình, hồ sơ, thủ tục…

Theo BHXH Việt Nam, đơn vị đã hoàn thành 100% phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư.

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện giải quyết, chi trả chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan giải quyết khó khăn, vướng mắc trong tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, tạo thuận lợi cho các cơ sở khám chữa bệnh và đảm bảo tốt quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế theo Luật định.

Công tác quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Việc quản lý và sử dụng các quỹ được thực hiện đảm bảo an toàn, bền vững, hiệu quả, trên tinh thần tối ưu hóa sử dụng quỹ nhưng phải đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.

Công tác thanh tra, kiểm tra: Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Thực hiện Nghị quyết số 03/NĐ-CP ngày 11/01/2024 của Chính phủ, ngày 01/3/2024, cơ quan Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam được thành lập. Đây chính là sự ghi nhận của Quốc hội, Chính phủ đối với sự đóng góp của ngành cho sự nghiệp an sinh xã hội trong suốt 29 năm qua.

Nhằm tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, thời gian qua, toàn ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực thanh tra, kiểm tra; tiến hành thanh tra, kiểm tra với phạm vi rộng và theo phương thức điện tử...

Bên cạnh đó, chú trọng thanh tra chuyên ngành đóng đối với các đơn vị có dấu hiệu vi phạm, đơn vị chậm đóng; kiểm tra chuyên đề, đột xuất các cơ sở khám chữa bệnh có tỷ lệ chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cao, bất hợp lý.

Kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính các hành vi vi phạm pháp luật đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; lập hồ sơ kiến nghị khởi tố đối với trường hợp cố tình vi phạm.

Công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin: Với phương châm lấy người dân làm trung tâm phục vụ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên tập trung nguồn lực cho công tác này.

Theo đó, ngành thường xuyên rà soát, cắt giảm tối đa về quy trình, hồ sơ, thủ tục; ứng dụng công nghệ thông tin, quyết liệt chuyển đổi số toàn diện mà trọng tâm là Đề án số 06 của Chính phủ… Nhờ đó, đã đem lại rất nhiều lợi ích, tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam đã tích cực chủ động phối hợp với các ngành Công an, từ sớm, từ xa để thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư với CSDL quốc gia về bảo hiểm; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai kỹ thuật đảm bảo từng bước sử dụng thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp, ứng dụng Định danh điện tử quốc gia (VNeID) thay thế thẻ BHYT giấy trong khám chữa bệnh BHYT…

Đến tháng 06/2024, hệ thống của BHXH Việt Nam đã xác thực trên 97,6 triệu thông tin nhân khẩu có trong CSDL quốc gia về bảo hiểm với CSDL quốc gia về dân cư (trong đó có hơn 87,4 triệu người đang tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN). Có 100% cơ sở KCB BHYT triển khai KCB BHYT bằng CCCD gắn chíp, với trên 90 triệu lượt tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng CCCD thành công phục vụ làm thủ tục KCB BHYT.

Tính đến tháng 6, BHXH các tỉnh, thành phố đã tiếp nhận và giải quyết 945.711 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và 11.485 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí được thực hiện qua 2 nhóm dịch vụ công liên thông này.

Bảo Bảo