Tổng cục Hải quan chỉ đạo rà soát các kho bãi, địa điểm

DNHN - Kho bãi, địa điểm không đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định thì báo cáo về Tổng cục Hải quan để thực hiện các thủ tục tạm dừng, chấm dứt hoạt động...

Các kho bãi, địa điểm không đáp ứng đủ các điều kiện sẽ bị tạm dừng, chấm dứt hoạt động (Ảnh minh hoạ: Trần Linh)

Các kho bãi, địa điểm không đáp ứng đủ các điều kiện sẽ bị tạm dừng, chấm dứt hoạt động (Ảnh minh hoạ: Trần Linh).

Tổng cục Hải quan chỉ đạo

Những trường hợp kho bãi, địa điểm không đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật, Cục Hải quan tỉnh, thành phố thông báo nội dung cần bổ sung hoàn thiện trước ngày 30/3/2021, tiến hành kiểm tra đánh giá lại trước 5/5/2021.

Đây là nội dung vừa được Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện liên quan đến hoạt động của các kho bãi, địa điểm.

Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra, rà soát điều kiện hoạt động của các kho bãi, địa điểm trên địa bàn theo đúng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 63 Luật Hải quan, Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 của Chính phủ; khoản 10 Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Cụ thể, đối với các kho bãi, địa điểm đã được Tổng cục Hải quan công nhận, đang hoạt động, các Cục Hải quan chỉ đạo các Chi cục Hải quan thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra và quản lý, giám sát hàng hóa lưu giữ tại kho bãi, địa điểm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Các trường hợp kho bãi, địa điểm không đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật, Cục Hải quan tỉnh, thành phố thông báo nội dung cần bổ sung hoàn thiện trước ngày 30/3/2021, tiến hành kiểm tra đánh giá lại trước 5/5/2021.

Quá thời hạn nêu trên, những kho bãi, địa điểm không đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định thì cục hải quan tinh, thành phố gửi báo cáo về Tổng cục Hải quan để thực hiện các thủ tục tạm dừng, chấm dứt hoạt động theo đúng thẩm quyền hoặc hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật.

Đối với những trường hợp kho bãi, địa điểm có tính chất, quy mô đòi hỏi thời gian dài hơn thời hạn nêu trên, Cục Hải quan tỉnh, thành phố trao đổi với các doanh nghiệp về thời hạn hoàn thành, báo cáo về Tổng cục Hải quan để hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện.

Quy định về điều kiện hoạt động của các kho bãi, địa điểm

Điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan được quy định tại Thông tư 84/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, Thông tư 84 quy định về điều kiện làm việc cho Cơ quan Hải quan; nơi kiểm tra hàng hóa; nơi lắp đặt trang thiết bị kiểm tra, giám sát hải quan; kho chứa tang vật vi phạm tại kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ, kho hàng không kéo dài, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung, địa điểm chuyển phát nhanh, hàng bưu chính theo quy định tại Nghị định số 68/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan (gọi tắt là kho bãi, địa điểm);

Nơi làm việc của Cơ quan Hải quan tại các kho bãi, địa điểm được tổ chức, cá nhân kinh doanh kho bãi, địa điểm đầu tư xây dựng và phải đảm bảo các điều kiện sau: Vị trí nằm trong diện tích khu vực kho bãi, địa điểm dự kiến công nhận mới hoặc đã được công nhận hoặc nằm trong cùng một khu đất thuộc quyền sử dụng của doanh nghiệp, thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát hải quan; có diện tích tối thiểu 20m2, được ngăn cách với khu vực xung quanh, đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan.

Đối với các địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa tập trung tại các cảng biển, cảng hàng không quốc tế, cửa khẩu quốc tế, văn phòng làm việc của hải quan có diện tích tối thiểu 50m2; trang thiết bị phải có máy tính cài đặt phần mềm quản lý, kết nối hệ thống quản lý của doanh nghiệp kinh doanh kho bãi, địa điểm và kết nối với Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan theo quy định.

Đối với kho bãi, địa điểm có tổng diện tích từ 03 hecta trở lên thì tổ chức, cá nhân bố trí khu vực hoạt động của máy soi container diện tích tối thiểu là 2.000m2 (40mx50m) để đảm bảo về an toàn phóng xạ và hoạt động soi chiếu. Trong thời gian máy soi container chưa được điều động đến khu vực hoạt động thì doanh nghiệp vẫn sử dụng khu vực trên cho hoạt động khai thác, kinh doanh của kho bãi, địa điểm.

Thông tư cũng quy định cụ thể về kho chứa tang vật vi phạm: Kho chứa hàng hóa tang vật vi phạm có diện tích tối thiểu 30m2, tách biệt với kho chứa hàng hóa khác. Riêng địa điểm kiểm tra, giám sát tập trung hàng bưu chính và hàng chuyển phát nhanh, kho chứa hàng vi phạm có diện tích tối thiểu 10m2.

Đối với kho bãi, địa điểm có quy mô lớn trên 03 hecta và không có kho chứa hàng hóa tang vật vi phạm: tổ chức, cá nhân bố trí khu vực bãi riêng có diện tích tối thiểu 200m2 để lưu giữ phương tiện, container chứa hàng vi phạm. Tổ chức, cá nhân được sử dụng khu vực bãi dự kiến chứa hàng vi phạm để lưu giữ, khai thác hàng hóa trong trường hợp khu vực bãi trên không chứa hàng vi phạm.

T. Linh

Tin liên quan