Tỉnh Phú Thọ ra văn bản mới thực hiện nghiêm việc khai báo y tế phòng chống dịch Covid-19

DNHN - Ngày 29/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ ký ban hành Văn bản số 1716/UBND-KGVX về việc thực hiện nghiêm việc khai báo y tế để phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Ảnh mang tính minh họa
Ảnh mang tính minh họa.

Để tăng cường bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, hạn chế thấp nhất nguy cơ dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị quán triệt, thực hiện nghiêm các nội dung, biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị, các cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo, bảo đảm 100% cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan thực hiện khai báo y tế qua ứng dụng Bluezone, Ncovi, Vietnam Health Declaration hoặc khai báo trực tiếp tại cơ sở y tế nơi lưu trú. Thời gian thực hiện xong trước ngày 10/5/2021.

3. Đề nghị Ủy ban MTTQ, các tổ chức Hội, Đoàn thể cấp tỉnh (Liên đoàn Lao động, Tỉnh đoàn Thanh niên, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Liên minh Hợp tác xã, Hiệp hội Doanh nghiệp,…) chỉ đạo các đơn vị, cán bộ thuộc phạm vi quản lý và tuyên truyền vận động đến từng hội viên, người lao động trong các doanh nghiệp thực hiện khai báo y tế bằng các hình thức phù hợp.

4. Thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên; báo cáo kết quả thực hiện đến Sở Y tế (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh); Sở Y tế có trách nhiệm tổng hợp kết quả thực hiện của từng cơ quan, đơn vị, báo cáo UBND tỉnh.

5. Giao Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung nêu trên; Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Y tế thường xuyên đưa tin, bài về việc triển khai thực hiện.

PV

 

Tin liên quan