Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Tỉnh Quảng Nam cần huy động mọi nguồn lực để phát triển.

DNHN - Trong chương trình công tác và làm việc tại Quảng Nam, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo nhiều bộ, ngành Trung ương đã lắng nghe báo cáo, kiến nghị của địa phương về những điểm nghẽn đang cản trở phát triển tỉnh Quảng Nam.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc chuẩn bị nội dung làm việc của tỉnh, đặc biệt là những đề xuất xuất phát từ thực tiễn, những điểm nghẽn mà Quảng Nam đang xử lý. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc chuẩn bị nội dung làm việc của tỉnh, đặ
Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Nam. 

 Quảng Nam cần huy động mọi nguồn lực để thu hút tư nhân đầu tư phát triển

Tại buổi làm việc, tỉnh Quảng Nam kiến nghị, đề xuất nhiều nội dung liên quan cơ chế đặc thù bảo tồn, phát huy giá trị di sản thế giới, đầu tư phát triển xây dựng xã hội hóa đầu tư, khai thác Cảng hàng không Chu Lai, hệ thống cảng biển, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai; hình thành trung tâm quốc gia về công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí, bổ sung quỹ đất phát triển công nghiệp; các nội dung kiến nghị liên quan sắp xếp lại rừng phòng hộ, ven biển kết hợp phát triển kinh tế với phòng chống thiên tai; phát triển ngành công nghiệp dược liệu tự nhiên; hình thành trung tâm công nghiệp chế biến sâu ngành Silica… 

Thủ tướng giao Bộ GTVT nghiên cứu cùng các bộ, ban ngành căn cứ thẩm quyền xem xét nhanh chóng giải quyết các thủ tục liên quan đến kêu gọi đầu tư vào Cảng hàng không Chu Lai.
Thủ tướng giao Bộ GTVT nghiên cứu cùng các bộ, ban ngành căn cứ thẩm quyền xem xét nhanh chóng giải quyết các thủ tục liên quan đến kêu gọi đầu tư vào Cảng hàng không Chu Lai. 

Về Cảng hàng không Chu Lai, Thủ tướng giao Bộ GTVT nghiên cứu cùng các bộ, ban ngành căn cứ thẩm quyền xem xét nhanh chóng giải quyết do đây là cảng hàng không có vị trí chiến lược, phải giải quyết căn cơ, bài bản, làm theo hình thức hợp tác công tư hoặc xã hội hóa. Thủ tướng cũng ủng hộ phương án làm tuyến đường mới lên khu vực biên giới, giao Bộ GTVT cùng doanh nghiệp và tỉnh tính toán mở tuyến đường mới theo hướng hợp tác công tư...

Cùng với đó là các nội dung kiến nghị liên quan đến sắp xếp lại rừng phòng hộ, ven biển kết hợp phát triển kinh tế với phòng chống thiên tai; đầu tư nâng cấp quốc lộ 14D, 14E để tăng cường kết nối hành lang kinh tế Đông – Tây; chủ trương phát triển ngành công nghiệp dược liệu tự nhiên; UBND tỉnh cũng đề cập đến các nội dung hình thành khu phức hợp giáo dục đại học theo tiêu chuẩn quốc tế và giải quyết tồn tại kéo dài của dự án Làng đại học Đà Nẵng, dự án nạo vét sông Trường Giang tạo động lực phát triển đô thị, du lịch, vận tải, thủy kết hợp thoát lũ Tam Kỳ, Phú Ninh, Thăng Bình…

Cơ bản đồng ý với những kiến nghị của tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành xử lý theo thẩm quyền. Việc nào vượt thẩm quyền thì phải vào cuộc bàn với địa phương, tham mưu cho Chính phủ. Tinh thần là không để vướng mắc kéo dài, địa phương phải kiến nghị nhiều lần.

Về các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, Thủ tướng nhấn mạnh, Quảng Nam phải phát huy tối đa những tiềm năng, cơ hội đã có, những kết quả đã đạt được, kế thừa thành quả của các thế hệ lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hơn, đồng thời phải tạo ra những cơ hội, động lực mới để thu hút nguồn lực từ bên ngoài, phục vụ triển nhanh, bền vững, phát triển xanh. 

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Nam phải lấy nguồn lực nhà nước để dẫn dắt, kích hoạt, huy động mọi nguồn lực xã hội cho phát triển; không trông chờ, ỷ lại vào Trung ương, không đầu tư tràn lan, dàn trải, 1 đồng đầu tư phải thu lại 4-5 đồng thậm chí phải hơn nữa.
Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Nam phải lấy nguồn lực nhà nước để dẫn dắt, kích hoạt, huy động mọi nguồn lực xã hội cho phát triển; không trông chờ, ỷ lại vào Trung ương, không đầu tư tràn lan, dàn trải, 1 đồng đầu tư phải thu lại 4-5 đồng thậm chí phải hơn nữa. 

Quảng Nam cần tiếp tục phát huy tối đa tinh thần tự lực tự cường, nguồn lực nội sinh để phát triển. Mọi quyết sách phải luôn xuất phát từ thực tiễn, bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; luôn linh hoạt, nhạy bén với thực tiễn để tổ chức công việc hiệu quả.

Trong bối cảnh nguồn lực, thời gian có hạn, phải làm việc có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, lựa chọn những vấn đề, nội dung, dự án… có hiệu quả cao nhất, tác động lan tỏa để tập trung thực hiện. Đồng thời, phải khắc phục bằng được những hạn chế yếu kém đã chỉ ra với lộ trình cụ thể và bước đi quyết liệt, hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu không đầu tư tràn lan, dàn trải, 1 đồng đầu tư phải thu lại 4 - 5 đồng, thậm chí phải hơn nữa

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Nam tiếp tục phát huy tinh thần tự lực từ cường, tranh thủ nguồn lực nội sinh tập trung cho sự phát triển trên tất cả các lĩnh vực. tỉnh phải lấy nguồn lực nhà nước để dẫn dắt, kích hoạt, huy động mọi nguồn lực xã hội cho phát triển; không trông chờ, ỷ lại vào Trung ương. Ông lưu ý, nguồn lực, thời gian là có hạn nên lựa chọn ưu tiên, cách làm làm phải có trọng tâm, việc nào dứt việc ấy, không đầu tư kiểu dây dưa kéo dài, không đầu tư tràn lan, dàn trải, 1 đồng đầu tư phải thu lại 4-5 đồng thậm chí phải hơn nữa.

Cùng với đó, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát, phân bổ nguồn lực phù hợp và nâng cao năng lực cán bộ thực thi.

Tỉnh phải tập trung vào công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; triển khai các giải pháp ứng phó hiệu quả với thiên tai, biến đổi khí hậu…

Quảng Nam cần phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các bộ ngành, địa phương để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc và giải quyết các vấn đề đặt ra, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích người dân lên trên hết, trước hết.

Thủ tướng cũng lưu ý tỉnh làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp trong phát triển KTXH, không để xảy ra khủng hoảng truyền thông; xử lý tốt mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động; giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự an toàn xã hội.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, Quảng Nam là vùng đất địa linh nhân kiệt, có đóng góp lớn cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, cũng là địa bàn có nhiều tiềm năng nhưng phát triển vẫn chưa tương xứng, do cơ chế chính sách còn hạn hẹp, hạ tầng chiến lược giao thông thuận lợi nhưng khai thác và đầu tư chưa tương xứng.

Thủ tướng góp ý tỉnh Quảng Nam năm 2022 cần tập trung vào công tác quy hoạch, coi là nhiệm vụ trọng tâm. Tỉnh phải huy động mọi nguồn lực xã hội, không trông chờ, ỷ lại Trung ương, lấy nội lực là chính, hài hoà với các nguồn lực khác.

Cơ bản đồng ý với các đề xuất, Thủ tướng giao các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với địa phương để triển khai, xử lý theo thẩm quyền, việc gì vượt quá thẩm quyền thì báo cáo cấp trên xem xét, xử lý;  không để vướng mắc kéo dài, địa phương kiến nghị hết lần này đến lần khác...

 Trọng Tâm

Bài liên quan