Thanh Hóa: Hội thảo Khoa học về phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2020-2021

15:13 07/04/2021

Vừa qua, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa đã tổ chức hội thảo khoa học về chính sách khuyến khích phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025. Tham dự hội thảo có đại diện các nhà khoa học, cán bộ quản lý các sở, ngành của tỉnh Thanh Hóa.

Tại hội thảo, các chuyên gia, các nhà khoa học, các cán bộ quản lý đã trình bày tham luận, thảo luận, đánh giá một cách khách quan về thực trạng thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển KH&CN trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của Thanh Hóa giai đoạn 2016-2021, rút ra những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đưa ra các khuyến nghị bổ ích để các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh ban hành các chính sách một cách thiết thực và hiệu quả nhất trong giai đoạn 2021-2025.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị.

Hội thảo cũng đánh giá một cách khách quan kết quả thực hiện Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND, ngày 07-12-2017 của tỉnh Thanh Hóa về chính sách khuyến khích phát triển KH&CN trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020.

Theo đó, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết, và triển khai chính sách đã hỗ trợ được 8/11 nhóm chính sách bao gồm: Hỗ trợ nghiên cứu sản xuất dược phẩm mới, thực phẩm chức năng mới từ dược liệu trồng trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu sản xuất phần mềm ứng dụng; đổi mới công nghệ, thiết bị sản xuất một số sản phẩm công nghiệp có khả năng cạnh tranh tốt; hỗ trợ nhận chuyển giao kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị; hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao trong bảo quản hải sản đánh bắt xa bờ; hỗ trợ ứng dụng nông nghiệp tốt trong nuôi tôm chân trắng nước mặn theo chuỗi giá trị trên quy mô lớn…

Ứng dụng KHCN vào nuôi tôm thẻ chân trắng (minh họa)

Ứng dụng KHCN vào nuôi tôm thẻ chân trắng (minh họa). (Ảnh: Internet)

Mục tiêu của tỉnh là phấn đấu đến năm 2025 có 60 doanh nghiệp KHCN; phát triển được 10 doanh nghiệp sản xuất phần mềm, nội dung số; phấn đấu có ít nhất 100 đơn vị, tổ chức, cá nhân được hỗ trợ xác lập quyền sở hữu trí tuệ; ứng dụng công nghệ cao, quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong sản xuất lúa chất lượng cao theo chuỗi giá trị, trên quy mô sản xuất tập trung từ 50ha/cơ sở trở lên tại ít nhất 5 cơ sở; ứng dụng công nghệ cao, quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nuôi tôm chân trắng nước mặn, theo chuỗi giá trị trên quy mô từ 0,5ha/cơ sở trở lên, tại ít nhất 10 cơ sở.

Để hoàn thành mục tiêu trên, tại  Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng đã xác định rõ: “Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao KH &CN; chủ động, tích cực tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát triền kinh tế - xã hội nhanh và bền vững”. Đây chính là 1 trong 3 khâu đột phá của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống. Lấy doanh nghiệp làm trung tâm, làm động lực để phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo, ứng dụng các công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, nhằm tạo đột phá trong phát triển các ngành nghề, lĩnh vực, đặc biệt là các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ngọc Lâm