Thanh Hóa: Hội nghị đối thoại giữa Hải quan và các doanh nghiệp

DNHN - Hội nghị đối thoại giữa Hải quan và các doanh nghiệp có hoạt động xuất, nhập khẩu vừa diễn ra tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Thanh Hóa. Lãnh đạo các ngành chức năng và đại diện gần 50 doanh nghiệp đã dự hội nghị.

Hội nghị được tổ chức nhằm mục đích giải đáp và đưa ra các phương án cụ thể để giải quyết những vướng mắc của doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Tại hội nghị, đại diện Cục Hải quan Thanh Hóa đã triển khai và phổ biến một số văn bản, chính sách pháp luật mới liên quan đến doanh nghiệp, như: Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, ngày 19-10-2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; Nghị định số 18/2021/NĐ-CP, ngày 11-3-2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, ngày 1-9-2016 của Chính phủ; Nghị định 128/2020/NĐ-CP, ngày 19-10-2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan… 

Hội nghị đối thoại giữa hải quan và các doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá
Hội nghị đối thoại giữa hải quan và các doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá. (Ảnh: BTH)

Đại diện Cục Hải quan Thanh Hóa và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hóa đã trực tiếp giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp về thủ tục hải quan đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu; phương pháp lập báo cáo quyết toán và biện pháp xử lý phế liệu, phế thải, phế phẩm đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu các loại hồ sơ cần thiết khi thực hiện thủ tục hải quan; các vấn đề liên quan đến trị giá hàng nhập khẩu; chính sách đối với hàng hóa xuất nhập khẩu có điều kiện; các vấn đề về định mức sản phẩm xuất khẩu…

Đối với các vấn đề và ý kiến vượt thẩm quyền, Cục Hải quan Thanh Hóa cũng ghi nhận, tổng hợp lại để báo cáo Tổng cục Hải quan, đề xuất phương án xử lý kịp thời, thỏa đáng, tạo điều kiện cho doanh nghệp hoạt động xuất nhập khẩu có hiệu quả, thúc đẩy hoạt động của doanh nghiệp.

Nhân dịp này Cục Hải quan Thanh Hóa cũng đã ký kết đối tác Hải quan - doanh nghiệp với Công ty CP Mía đường Lam Sơn.

Ngọc Lâm

Tin liên quan