Tập đoàn Hoa Sen đặt mục tiêu lãi sau thuế gấp 16 lần niên độ trước

15:59 27/02/2024

Trong kịch bản tích cực, Tập đoàn Hoa Sen đặt mục tiêu doanh thu dự kiến tăng 14% so với cùng kỳ trước. Sản lượng tiêu thụ được dự đoán tăng 21% và lợi nhuận sau thuế ước tính gấp gần 16 lần so với niên độ trước.

Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán trên sàn HoSE: HSG) đã công bố thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên sắp diễn ra vào ngày 18/3 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp này, tập đoàn đã tiết lộ kế hoạch kinh doanh của mình trong niên độ tài chính 2023-2024.

Theo thông tin từ tập đoàn, họ đã đề ra hai kịch bản kinh doanh. Trong kịch bản đầu tiên, tập đoàn dự kiến doanh thu sẽ đạt 34.000 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ trước đó. Để đạt được con số này, sản lượng tiêu thụ của tập đoàn sẽ cần tăng 13% lên 1,625 triệu tấn. Lợi nhuận sau thuế trong kịch bản này dự kiến đạt 400 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với kết quả niên độ trước.

Tập đoàn Hoa Sen đặt mục tiêu lãi sau thuế gấp 16 lần niên độ trước
Tập đoàn Hoa Sen đặt mục tiêu lãi sau thuế gấp 16 lần niên độ trước.

Trong kịch bản thứ hai, tập đoàn dự kiến doanh thu sẽ đạt 36.000 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ trước đó. Sản lượng tiêu thụ dự kiến tăng 21% lên 1,73 triệu tấn. Lợi nhuận sau thuế trong kịch bản này được ước tính đạt 500 tỷ đồng, tăng gần 16 lần so với kết quả niên độ trước.

Tuy nhiên, trong niên độ tài chính 2022-2023, tập đoàn đã ghi nhận sự suy giảm đáng kể trong kết quả kinh doanh, khi doanh thu giảm 36% xuống còn 31.651 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 30 tỷ đồng, giảm 88% so với cùng kỳ trước đó. 

Trong cuộc họp sắp tới, Hoa Sen cũng sẽ đề xuất kế hoạch trả cổ tức cho niên độ 2022-2023 là 5% bằng tiền mặt, sử dụng từ lợi nhuận sau thuế chưa được phân phối đến ngày 30/9/2023. Ngoài ra, tập đoàn cũng sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch tái cấu trúc, tập trung vào mảng sản xuất ống thép, cũng như chuyển đổi Hoa Sen Home thành CTCP Hoa Sen Home.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ 2018-2023, tập đoàn sẽ tiến hành bầu lại Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ mới 2024-2029. Đây là những bước quan trọng để Hoa Sen tiếp tục phát triển và đạt được các mục tiêu kinh doanh trong tương lai.

PV (t/h)