Tăng trưởng mạnh mẽ trong đầu tư từ ngân sách Nhà nước và FDI

23:36 29/05/2023

Trong 5 tháng đầu năm 2023, Việt Nam đã đầu tư tại 20 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau, trong đó Canada dẫn đầu với số vốn đầu tư 150,2 triệu USD.

Trong tháng 5 năm 2023, việc đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước được các Bộ, ngành và địa phương tập trung thực hiện mạnh mẽ, tạo động lực cho sự tăng trưởng kinh tế. Tính tổng cộng trong 5 tháng đầu năm 2023, vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước đã đạt 25,5% kế hoạch, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký mới tính đến ngày 20/5/2023 ước đạt 5,26 tỷ USD, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 5 năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 45,1 ngàn tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vốn Trung ương quản lý đạt 8,8 ngàn tỷ đồng, tăng 28,4%; vốn địa phương quản lý đạt 36,3 ngàn tỷ đồng, tăng 15,8%. Tính tổng cộng trong 5 tháng đầu năm 2023, vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước đã vượt qua mốc 177 ngàn tỷ đồng, bằng 25,5% kế hoạch năm và tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước (so với cùng kỳ năm 2022, tăng 24,9% và 10,8% tương ứng).

Tăng trưởng mạnh mẽ trong đầu tư từ ngân sách Nhà nước và FDI
Tăng trưởng mạnh mẽ trong đầu tư từ ngân sách Nhà nước và FDI.

Cụ thể: Vốn đầu tư thực hiện từ Trung ương đạt 33,6 ngàn tỷ đồng, bằng 25,3% kế hoạch năm và tăng 30,2% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư thực hiện từ địa phương đạt 143,4 ngàn tỷ đồng, bằng 25,6% kế hoạch năm và tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 97,9 ngàn tỷ đồng, bằng 24,1% và tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2022; Vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 39,6 nghìn tỷ đồng, bằng 29,1% và tăng 10,3%; Vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 5,9 ngàn tỷ đồng, bằng 32,7% và tăng 0,1%.

Trong 5 tháng đầu năm 2023, tổng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước tại một số tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương được phân bổ như sau:

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký tại Việt Nam tính đến ngày 20/5/2023 bao gồm: vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 10,86 tỷ USD, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 5 tháng đầu năm 2023, Việt Nam có tổng cộng 47 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn là 142,7 triệu USD, giảm 51,4% so với cùng kỳ năm trước; đồng thời có 16 dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 173,7 triệu USD, gấp 3,9 lần so với cùng kỳ.

Tính tổng cộng, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (bao gồm vốn cấp mới và vốn điều chỉnh) đạt 316,4 triệu USD, giảm 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lĩnh vực bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đạt 147,7 triệu USD, chiếm 46,7% tổng vốn đầu tư; lĩnh vực thông tin và truyền thông đạt 108,5 triệu USD, chiếm 34,3%; lĩnh vực hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đạt 15,1 triệu USD, chiếm 4,8%.

Trong 5 tháng đầu năm 2023, Việt Nam đã đầu tư tại 20 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau, trong đó: Canada dẫn đầu với số vốn đầu tư 150,2 triệu USD, chiếm 47,5% tổng vốn đầu tư; Singapore đứng thứ hai với 107,6 triệu USD, chiếm 34%; Lào đạt 26,3 triệu USD, chiếm 8,3%; Cuba đạt 9,3 triệu USD, chiếm 3%; Ả Rập Xê Út đạt 6,1 triệu USD, chiếm 1,9%.

Từ những con số ấn tượng trên, có thể thấy rằng đầu tư tại Việt Nam từ nguồn vốn Nhà nước và quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài đang trở thành yếu tố quan trọng và tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của đất nước.

P.V (t/h)