Sử dụng dịch vụ công trực tuyến góp phần phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả

DNHN - Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên cả nước và , sử dụng dịch vụ công trực tuyến được xem là một trong những giải pháp an toàn, hiệu quả đối với người dân, doanh nghiệp để hạn chế tiếp xúc trực tiếp nơi đông người.

Chỉ cần thao tác trên máy tính, gửi hồ sơ qua mạng internet, nhận kết quả tại nhà, tổ chức, cá nhân có thể thực hiện thủ tục hành chính thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Trong đó, dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là mức độ dịch vụ cao nhất mà người làm thủ tục có thể thực hiện ở bất kỳ nơi nào có thiết bị kết nối mạng internet là có thể nộp hồ sơ, thanh toán nghĩa vụ tài chính qua Cổng Dịch vụ công tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.kiengiang.gov.vn và nhận kết quả tại nhà. Như vậy, người dân không cần gặp trực tiếp cán bộ xử lý hồ sơ, giảm thiểu phiền hà, đồng thời đảm bảo được tính công khai, minh bạch. Đây là bước tiến về cải cách hành chính, giảm thiểu tối đa công sức, thời gian của người dân, chính quyền trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Thông tin về quá trình giải quyết hồ sơ được cập nhật trực tiếp lên trang Cổng Dịch vụ vụ công tỉnh và được thông báo thời gian giải quyết. Trường hợp hồ sơ chưa đủ hoặc có yêu cầu khác, người dân được hướng dẫn chi tiết để bổ sung hoàn chỉnh.

Hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
Hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Năm 2021, tỉnh ta tiếp tục đẩy mạnh việc cung cấp, tuyên truyền việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nhất là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên địa bàn, mang tiện ích đến người dân, doanh nghiệp, nâng tỷ lệ nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thông qua hình thức trực tuyến, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả kế hoạch về chuyển đổi số của tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, ngày 8-4-2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Với việc sử dụng hình thức nộp hồ sơ trực tuyến thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện nộp hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước xuyên suốt 24 giờ/ngày tại bất cứ địa điểm nào có kết nối mạng internet. Người nộp hồ sơ có thể được cung cấp kịp thời, chính xác thông tin về trạng thái xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đầy đủ và chi tiết giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, cơ quan nhà nước nâng cao hiệu quả, minh bạch trong thực thi nhiệm vụ, giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Để tăng cường dịch vụ công trực tuyến trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các huyện, thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực; tích cực hướng dẫn, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Trên cơ sở đó, triển khai dịch vụ công trực tuyến vào giải quyết thủ tục hành chính, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của mỗi cơ quan, đơn vị. Việc đẩy mạnh cung ứng, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 để giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, góp phần tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, tạo sự hài lòng của tổ chức, cá nhân với cơ quan nhà nước, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số.

Trần Hà

Tin liên quan