Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2023 tăng 7,2% so với 2022

16:14 28/12/2023

Tính đến thời điểm này, năm 2023 là năm có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới cao nhất từ trước đến nay, đạt 159.294 doanh nghiệp, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Dữ liệu từ Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho thấy rằng trong tháng 12/2023, có 13.250 doanh nghiệp mới được đăng ký thành lập, với số vốn đăng ký là 155.051 tỷ đồng, tăng 23% về số doanh nghiệp và tăng 44,7% về vốn so với cùng kỳ năm 2022. Trong tháng này, cũng có 6.393 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng cộng trong năm 2023, có 217.706 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng 4,5% so với năm 2022. Đây là năm thứ hai liên tiếp mà số doanh nghiệp này vượt qua mốc 200.000, với con số đạt 208.368 doanh nghiệp trong năm 2022.

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2023 tăng 7,2% so với 2022
Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2023 tăng 7,2% so với 2022.

Tính đến thời điểm này, năm 2023 là năm có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới cao nhất từ trước đến nay, đạt 159.294 doanh nghiệp, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2022. Số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cũng đóng góp vào con số ấn tượng này với 58.412 doanh nghiệp.

Tuy nhiên, năm 2023 cũng chứng kiến số lượng lớn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, đặc biệt trong tháng 12/2023 với 14.355 doanh nghiệp, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số doanh nghiệp rút lui trong năm là 172.500 doanh nghiệp, tăng 20,5% so với năm trước, là con số cao nhất từ năm 2017.

Bức tranh về doanh nghiệp trong năm 2023 được xem là điểm sáng trong nền kinh tế Việt Nam, với Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã thực hiện nhiều chính sách và giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và kích thích hoạt động kinh doanh.

PV (t/h)