Quỹ tín dụng nhân dân Vạn Trạch điểm tựa phát triển của người dân nông thôn

DNHN - Được thành lập từ năm 1958, sau 63 năm hoạt động với nhiều thăng trầm, Quỹ tín dụng nhân dân xã Vạn Trạch (huyện Bố Trạch - Quảng Bình) đã phát huy hiệu quả của tổ chức Quỹ tín dụng nhân dân, thực sự là một địa chỉ cung ứng vốn kịp thời, nhanh chóng, giúp người dân đầu tư, mở rộng kinh doanh ngành nghề.

 Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân Nguyễn Thế Sơn

Với địa bàn hoạt động rộng tại 5 xã là Vạn Trạch, Tây Trạch, Phú Định, Sơn Lộc, Cựa Nẫm và 8 thôn thuộc Thị trấn Hoàn Lão (huyện Bố Trạch - Quảng Bình), Quỹ tín dụng nhân dân Vạn Trạch luôn là địa chỉ tin cậy và là người bạn đồng hành của người dân. Bằng sự nhạy bén nắm bắt nhu cầu, Quỹ đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đồng thời, có nhiều giải pháp kịp thời, đa dạng hóa các hình thức huy động và thanh toán nên nguồn vốn ngày càng tăng trưởng cao. 

Đến nay, tổng dư nợ tiền gửi của Quỹ khoảng trên 586 tỷ đồng. Quỹ đã giải quyết cho hàng trăm thành viên vay vốn với tổng dư nợ cho vay trên 495 tỷ đồng. Thông qua nguồn vốn vay, nhiều thành viên đã có thêm nguồn lực để phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập cho nhiều lao động, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do chấp hành tốt các quy định của Ngân hàng Nhà nước nên hoạt động của Quỹ khá tốt, nguồn vốn huy động ổn định, tình hình sử dụng vốn cho thành viên vay tăng trưởng mạnh. Quỹ cũng đã chủ động đưa ra các biện pháp thu hồi nợ để phòng tránh rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng. 

Nhà văn hóa thôn Đồng Sơn - xã Sơn Lộc  được Quỹ tín dụng nhân dân xã Vạn Trạch đầu tư xây dựng

Việc chia sẻ với thành viên bằng việc nâng cao chất lượng phục vụ, điều chỉnh lãi suất cho vay là một giải pháp tích cực được Quỹ tín dụng nhân dân Vạn Trạch áp dụng vào thực tế. Qua đó, giúp cho các thành viên giảm bớt chi phí trong sản xuất kinh doanh góp phần quan trọng kích thích, thúc đẩy các tổ chức cá nhân duy trì, mở rộng quy mô, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển của địa phương./.

 Trọng Lãnh

Tin liên quan