Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030

10:10 14/06/2024

Tới năm 2030, ngành du lịch được kỳ vọng đóng góp trực tiếp từ 13 đến 14% vào GDP, và số lượng buồng lưu trú sẽ tăng lên khoảng 2 triệu.

Quy hoạch hệ thống du lịch Việt Nam cho giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phê duyệt tại Quyết định 509/QĐ-TTg ngày 13/6/2024. Kế hoạch này đặt ra các mục tiêu cụ thể nhằm biến du lịch thành một ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

Đến năm 2025, Việt Nam phấn đấu đón từ 25 đến 28 triệu lượt khách quốc tế và 130 triệu lượt khách nội địa, duy trì tốc độ tăng trưởng khách nội địa từ 8 đến 9% mỗi năm. Ngành du lịch được kỳ vọng sẽ đóng góp trực tiếp từ 8 đến 9% vào GDP. Về cơ sở lưu trú, mục tiêu là có khoảng 1,3 triệu buồng khách sạn. Du lịch cũng sẽ tạo ra khoảng 6,3 triệu việc làm, trong đó có 2,1 triệu việc làm trực tiếp.

Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030
Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030.

Đến năm 2030, mục tiêu đón 35 triệu lượt khách quốc tế với tốc độ tăng trưởng từ 13 đến 15% mỗi năm và 160 triệu lượt khách nội địa với tốc độ tăng trưởng từ 4 đến 5% mỗi năm. Ngành du lịch được kỳ vọng đóng góp trực tiếp từ 13 đến 14% vào GDP, và số lượng buồng lưu trú sẽ tăng lên khoảng 2 triệu. Ngành du lịch cũng sẽ tạo ra khoảng 10,5 triệu việc làm, trong đó có 3,5 triệu việc làm trực tiếp.

Nhìn xa hơn đến năm 2045, Việt Nam đặt mục tiêu đón 70 triệu lượt khách quốc tế, với tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 7.300 tỷ đồng, và đóng góp từ 17 đến 18% vào GDP.

Ngoài các mục tiêu về lượng khách và hiệu quả kinh tế, quy hoạch cũng đề cao vai trò của du lịch trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, tạo sinh kế cho cộng đồng, và nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Đặc biệt, du lịch sẽ phát triển bền vững, gắn với bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đến năm 2030, 100% các khu, điểm du lịch và các cơ sở lưu trú du lịch ven biển sẽ không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy.

Quy hoạch cũng nhấn mạnh vai trò của du lịch trong việc khẳng định và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, giữ vững an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Thực hiện các mục tiêu này, Việt Nam kỳ vọng sẽ trở thành một trong những điểm đến du lịch hàng đầu thế giới, đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước.

P.V (t/h)