Quảng Trị: Giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội từ nguồn vốn chính sách

17:50 09/05/2024

Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đã hỗ trợ bà con nông dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, góp phần xây dựng mô hình kinh tế mới giúp xóa đói giảm nghèo bền vững.

Đồng hành cùng với chính quyền địa phương và người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nhất là trong tác giảm nghèo, nâng cao thu nhập, thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đã có nhiều nỗ lực giúp bà con nông dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi một cách thuận lợi nhất. Nhờ nguồn vốn này đã tạo được công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động, giúp họ có xây dựng được các mô hình kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững.

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đã có nhiều nỗ lực giúp bà con nông dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi một cách thuận lợi nhất
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đã có nhiều nỗ lực giúp bà con nông dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi một cách thuận lợi nhất.

Xác định vai trò quan trọng của nguồn vốn tín dụng đối với phát triển KT-XH, thời gian qua, Ngân hàng CSXH huyện Cam Lộ đã phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội đưa nguồn vốn chính sách đến tận người dân để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, đào tạo nghề, giải quyết việc làm gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, đã có gần 24.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn với số tiền hơn 431 tỷ đồng, góp phần giúp cho trên 2.560 hộ thoát nghèo; giải quyết việc làm cho trên 3.176 lao động; hỗ trợ cho 1.613 học sinh-sinh viên trang trải chi phí học tập; hỗ trợ cho gần 11.000 lượt hộ xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường; 469 hộ nghèo và các đối tượng khác được vay vốn làm nhà ở, nhà phòng tránh lụt bão, nhà ở xã hội…

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, đã có gần 24.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn với số tiền hơn 431 tỷ đồng, góp phần giúp cho trên 2.560 hộ thoát nghèo
Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, huyện Cam Lộ đã có gần 24.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn với số tiền hơn 431 tỷ đồng, góp phần giúp cho trên 2.560 hộ thoát nghèo.
Nhiều lao động được hỗ trợ giải quyết vấn đề việc làm
Nhiều lao động được hỗ trợ giải quyết vấn đề việc làm.
Mục tiêu đặt ra của huyện Cam Lộ là sẽ xây dựng địa phương trở thành huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025
Nguồn vốn ưu đãi tạo điều kiện cho người dân phát triển sản xuất kinh doanh.
Mục tiêu đặt ra của huyện Cam Lộ là sẽ xây dựng địa phương trở thành huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025
Mục tiêu đặt ra của huyện Cam Lộ là sẽ xây dựng địa phương trở thành huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

Mục tiêu đặt ra của huyện Cam Lộ là sẽ xây dựng địa phương trở thành huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Để hoàn thành mục tiêu này, ngoài sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, sự chung tay góp sức của người dân, thì sự đóng của nguồn vốn tín dụng chính sách là rất quan trọng. Bởi mỗi nguồn vốn ưu đãi đến với người dân sẽ tạo điều kiện cho họ phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và nâng cao đời sống, tác động tích cực làm cho diện mạo nông thôn ngày thêm khởi sắc.

Lê Hoàn