Phụ tùng Sài Gòn muốn Thủy Điện Nậm La được sở hữu trên 25% cổ phần không cần chào mua

DNHN - Công ty CP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn muốn Công ty CP Thủy Điện Nậm La được sở hữu trên 25% vốn cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục để chào mua công khai.

Công ty CP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn (SMA/HoSE) vừa thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội cổ đông bất thường lần 2.

Theo SMA, đại hội cổ đông bất thường lần này sẽ thông qua việc chấp thuận cho Công ty CP Thủy Điện Nậm La được sở hữu trên 25% vốn cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục để chào mua công khai.

SMA cũng thông qua việc biểu quyết bỏ đi một số ngành nghề không còn phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty và một số nội dung khác.

Phụ tùng Sài Gòn muốn Thủy Điện Nậm La được sở hữu trên 25% cổ phần không cần chào mua
Phụ tùng Sài Gòn muốn Thủy Điện Nậm La được sở hữu trên 25% cổ phần không cần chào mua.

Hiện, ngành sản xuất chính của Công ty là xây dựng thủy điện; sản xuất kinh doanh điện năng; và kinh doanh thương mại như mua bán phương tiện vận tải, thiết bị chuyên dùng, thiết bị bưu chính viễn thông, nguyên liệu vật tư cho sản xuất, hàng công nghiệp, hàng tiêu dùng; tháo dỡ công trình; xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi; và tư vấn xây dựng.

Trước đó hồi tháng 7/2021, tại ngày tổ chức đại hội cổ đông bất thường, Công ty đã thông qua việc thay đổi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Cụ thể, SMA đặt kế hoạch doanh thu là 71,4 tỷ đồng, lợi nhuận là 21 tỷ đồng, lần lượt giảm 4% và 16% so với kế hoạch đề ra trước đó.

Cổ phiếu SMA tiếp tục duy trì diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty âm 4,86 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/6/2021 là âm 42,65 tỷ đồng. Cổ phiếu SMA vào diện cảnh báo từ 9/4/2021.

Linh An

Tin liên quan