Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình làm việc với Hội Luật gia tỉnh

14:55 16/07/2021

Vừa qua, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Hội Luật gia tỉnh về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan và Văn phòng Tỉnh ủy.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, văn bản với nhiều giải pháp tích cực để chỉ đạo, hướng dẫn các cấp hội triển khai thực hiện. Hội đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương đề xuất các giải pháp nhằm củng cố, kiện toàn, phát triển tổ chức và đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; đồng thời tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của hội nhằm đẩy mạnh, nội dung, hình thức, phương pháp tham gia ngày càng phong phú, chất lượng, hiệu quả, góp phần tích cực vào việc xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Ngoài ra, Hội làm tốt công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại, hòa giải ở cơ sở, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của xã hội, người dân, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích của Nhân dân, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; việc củng cố, kiện toàn, phát triển mới các Chi hội cơ sở tại cơ quan cấp huyện, xã, phường, thị trấn được quan tâm thường xuyên. Hội Luật gia tỉnh tham gia tích cực vào nhiều hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

Toàn cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả đạt được trên các lĩnh vực hoạt động của Hội Luật gia tỉnh thời gian qua; đồng thời yêu cầu các cấp Hội Luật gia tiếp tục kiện toàn tổ chức hội, tăng cường hội viên cơ sở, tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp để triển khai giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội trong giai đoạn mới; UBND tỉnh, chính quyền các cấp cần quan tâm, bố trí nơi làm việc, phương tiện, kinh phí để bảo đảm cho các cấp Hội Luật gia triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt là việc thực hiện đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý” trên địa bàn tỉnh; HĐND tỉnh, các ban, ngành liên quan cần tạo cơ chế cho hội viên Hội Luật gia tỉnh tham gia công tác giám sát phản biện xã hội, giải quyết khiếu nại, tranh chấp theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước. Ngoài ra, các cấp ủy Đảng, chính quyền và lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành cần quan tâm bố trí lãnh đạo, người đứng đầu các cấp Hội, Chi hội Luật gia trong tỉnh tham gia tiếp công dân, tiếp xúc cử tri tại cơ quan, đơn vị, địa phương và tạo điều kiện cho các cấp Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình.

Trọng Lãnh