Phiên trù bị Đại hội đại biểu đảng bộ TP. Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

DNHN - Sáng ngày 23/09, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (diễn ra chính thức từ ngày 24 đến 25/9/2020) đã tiến hành họp phiên trù bị tại hội trường Thành uỷ. Tham dự và chủ trì có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP. Cần Thơ Trần Quốc Trung và 347 đại biểu đại diện cho hơn 52.000 đảng viên của Đảng bộ về dự Đại hội.

Quang cảnh Đại hội họp phiên trù bị

Đại hội họp phiên trù bị với các nội dung như: Giới thiệu Chủ toạ (gồm 03 đồng chí) và thư ký phiên họp trù bị (gồm 03 đồng chí), Đại biểu biểu quyết thống nhất 100%. Đại diện Chủ tọa phiên họp trù bị Báo cáo chương trình phiên họp trù bị gồm 11 nội dung. Đại biểu Đại hội biểu quyết 100% thống nhất. Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 đồng chí; bầu Đoàn Thư ký Đại hội gồm 03 đồng chí; bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội gồm 03 đồng chí. Đại biểu Đại hội biểu quyết 100% thống nhất. Báo cáo chương trình làm việc của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, diễn ra chính thức trong 02 ngày (từ ngày 24 đến 25/9/2020), với 30 nội dung, cụ thể như:

Đại hội đại biểu được nghe Ban chấp hành đảng bộ Trình bày dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Trình bày dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025...

Đoàn Chủ tịch hướng dẫn Đại hội thảo luận, đóng góp vào các dự thảo văn kiện. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Ông Trần Quốc Trung Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy

Thay mặt Chủ tọa, đồng chí đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ phát biểu kết thúc phiên họp trù bị. Theo đó, đề nghị đại biểu đại hội cần nghiêm chỉnh thực hiện tốt Quy chế làm việc của Đại hội vừa được thông qua và các nội quy, quy định của Đại hội; đề cao ý thức trách nhiệm, phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, trí tuệ, tích cực thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội đảng bộ thành phố lần thứ XIV và Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; khách quan công tâm trong bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nêu cao tin thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ tham gia tích cực và có hiệu quả nhất vào các nội dung trên.

Trước đó, Đoàn đại biểu Đại hội do Bí thư Thành uỷ TP. Cần Thơ Trần Quốc Trung làm trưởng đoàn đã dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Một số hình ảnh dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh:

Trần Hữu Lễ

Tin liên quan