Phát hành tem điện tử cho rượu và thuốc lá

DNHN - Tổng cục Thuế hướng dẫn thông báo phát hành tem điện tử rượu, thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước.

Quyết định 568/QĐ/TCT ngày 25/4/2022 về Quy trình Quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước, có hiệu lực thi hành. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/7/2022.

Trong đó, hướng dẫn thông báo phát hành tem điện tử rượu, thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước. Cụ thể, Vụ Tài vụ - quản trị (Tổng cục Thuế) thực hiện:

- Nhập hợp đồng in tem điện tử vào Hệ thống Quản lý tem điện tử.

Phát hành tem điện tử cho rượu và thuốc lá
Phát hành tem điện tử cho rượu và thuốc lá.

- Hệ thống hỗ trợ lập và in Thông báo phát hành tem điện tử mẫu 01/TB/TEM ban hành kèm theo Phụ lục 3 Thông tư 23/2021/TT/BTC ngày 30/03/2021.

- Trình Phụ trách Bộ phận xem xét chấp nhận-không chấp nhận mẫu 01/TB/TEM.

- Phụ trách Bộ phận trình Thủ trưởng đơn vị xem xét chấp nhận-không chấp nhận 01/TB/TEM.

- Căn cứ kết quả phê duyệt chấp nhận mẫu 01/TB/TEM, công chức được phân công đưa mẫu 01/TB/TEM lên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế ngay trong ngày.

- Công khai các thông tin Thông báo phát hành tem điện tử lên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế ngay trong ngày.
Bộ phận Tuyên truyền - Hỗ trợ của Cục Thuế, Chi cục Thuế thực hiện niêm yết, công khai Thông báo phát hành tem điện tử tại nơi bán tem điện tử.

PV

Bài liên quan