Nửa đầu năm, Vicostone lãi tăng 46% so với cùng kỳ

DNHN - Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty CP Vicostone đạt 3.344 tỷ đồng doanh thu, tăng 34% so với cùng kỳ qua đó hoàn thành 49% kế hoạch.

Theo báo cáo tài chính Công ty CP Vicostone (VCS) vừa công bố, quý II/2021 và luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng cao so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý II, Vicostone ghi nhận 1.793 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 59% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lãi gộp đạt gần 606 tỷ đồng, tăng 68,8% so với quý II/2020.

Nửa đầu năm, Vicostone lãi tăng 46% so với cùng kỳ
Nửa đầu năm, Vicostone lãi tăng 46% so với cùng kỳ.

Trong kỳ Vicostone có 15,5 tỷ đồng doanh thu tài chính, cao gấp II lần cùng kỳ tuy nhiên chi phí tài chính và chi phí bán hàng đều tăng cao.

Kết quả Vicostone lãi sau thuế 448 tỷ đồng, tăng 74% so với quý II/2020. EPS quý II đạt 2.516 đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vicostone đạt 3.344 tỷ đồng doanh thu, tăng 34% so với cùng kỳ qua đó hoàn thành 49% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 965 tỷ đồng, tăng 46% so với nửa đầu năm ngoái và hoàn thành 50% mục tiêu cả năm.

Linh Anh

Tin liên quan