Nghệ An: "Tân Kỳ cần chuẩn bị tốt nguồn nhân lực đảm bảo nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp"

13:41 27/05/2022

Đó là một trong những nội dung được nêu rõ trong Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Tân Kỳ vừa qua...

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị huyện Tân Kỳ cần ưu tiên tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối như dự án đường giao thông nối Quốc lộ 7C đi đường Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư vào những lĩnh vực Tân Kỳ có lợi thế. Cần xác định rõ thứ tự ưu tiên, lựa chọn các nhà đầu tư có tiềm lực để thực hiện các chương trình lớn, dự án động lực có tính khả thi, Trong đó: Cần chủ động chuẩn bị mặt bằng để bàn giao cho các nhà đầu tư; chuẩn bị tốt nguồn nhân lực đảm bảo nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp; thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Tân Kỳ…Về công nghiệp, Tân Kỳ cần tập trung vào các lĩnh vực chế biến, chế tạo. Nhất là phát triển các sản phẩm mà huyện có thế mạnh như công nghiệp mía đường, sản xuất vật liệu xây dựng… nhằm thúc đẩy tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu một cách hợp lý. 

Ảnh minh họa
Ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An làm việc với UBND huyện Tân Kỳ

Bên cạnh đó, Tân Kỳ cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Trong đó, ưu tiên phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hiệu quả. Đẩy mạnh việc xây dựng, triển khai, nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả, gắn với bảo vệ môi trường. Thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng Nông thôn mới gắn với chương trình OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Đồng thời, phát huy những giá trị độc đáo về văn hóa, lịch sử, danh lam, thắng cảnh trên địa bàn để quảng bá, huy động nguồn lực để đầu tư phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Phối hợp với Sở Du lịch cùng với các địa phương khác để xây dựng, liên kết, hình thành các tour mới để thu hút du khách…nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện. 

Ảnh minh họa
Ông Phan Văn Giáp - Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của huyện tại buổi làm việc

Song song với đó, Tân Kỳ tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt công tác thu chi ngân sách năm 2022, phấn đấu hoàn thành vượt dự toán trên tất cả các chỉ tiêu được giao. Điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Chủ động các biện pháp để đảm bảo thực hiện và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 được giao. Mặt khác, quan tâm phát triển sự nghiệp văn hóa xã hội. Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân… Không chủ quan lơ là trong phòng chống dịch Covid-19. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tập trung vào việc ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Tăng cường giữ vững mục tiêu đảm bảo quốc phòng – an ninh, đối ngoại, trật tự an toàn xã hội… 

Ảnh minh họa
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu kết luận buổi làm việc với UBND huyện Tân Kỳ

Đặc biệt, đề nghị Tân Kỳ tập trung làm tốt công tác quy hoạch vùng huyện toàn diện, khoa học, phù hợp với yêu cầu phát triển và đặc thù của địa phương. Hoàn thiện phương án và tổ chức không gian phát triển của huyện để tích hợp Quy hoạch tỉnh. Quy hoạch sử dụng đất đảm bảo tiết kiệm, đúng mục đích, trong đó lưu ý quy hoạch tài nguyên khoáng sản và quy hoạch bảo vệ môi trường. Phối hợp với các sở, ngành liên quan để triển khai thực hiện có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng Nông thôn mới; Giảm nghèo bền vững; Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Sắp xếp thứ tự ưu tiên đề xuất danh mục cần thiết phù hợp để thực hiện có hiệu quả. Thường xuyên rà soát, tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát, đánh giá hiệu quả các chính sách, đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy trình…

Văn Cương - Hoàng Lan