Nghệ An chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh

DNHN - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh này…

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An giao các Sở: GTVT, Công thương, Xây dựng, KH&ĐT và UBND các huyện, thị, thành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh. Thông qua văn bản trên, UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo cụ thể:

Đối với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu nằm trên các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện vi phạm hành lang an toàn giao thông do xây dựng không đúng Giấy phép xây dựng được cấp hoặc bản vẽ quy hoạch chi tiết mặt bằng tổng thể được phê duyệt, không có các thủ tục về đấu nối vào Quốc lộ, đường tỉnh, thì yêu cầu doanh nghiệp, thương nhân tiến hành di dời cửa hàng xăng dầu ra khỏi hành lang an toàn giao thông đường bộ. UBND cấp huyện, thị, thành thông báo, hướng dẫn doanh nghiệp, thương nhân thực hiện việc di dời đúng theo các quy định về đầu tư, xây dựng, cải tạo cửa hàng xăng dầu. Không xem xét cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu sau khi hết hạn đối với các cửa hàng không thực hiện di dời và không hoàn thành các thủ tục về đấu nối vào Quốc lộ, đường tỉnh. 

  Mô hình mẫu Cửa hàng kinh doanh xăng dầu của Petrolimex (Ảnh minh hoạ, nguồn: Internet)

Các cửa hàng xăng dầu được đầu tư xây dựng mới, phải đảm bảo nằm ngoài hành lang an toàn giao thông đường bộ, đầy đủ thủ tục về đấu nối vào Quốc lộ, đường tỉnh theo quy định. Khi xem xét chủ trương đầu tư dự án Cửa hàng xăng dầu, yêu cầu Sở KH&ĐT xin ý kiến Sở GTVT về: Hành lang an toàn giao thông đường bộ; đấu nối vào quốc lộ, đường tỉnh và các quy hoạch giao thông có liên quan. Trước khi trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, giao Sở Xây dựng xin ý kiến của Sở GTVT về việc đấu nối từ khu đất Cửa hàng xăng dầu vào quốc lộ, đường tỉnh. Trường hợp chưa đảm bảo quy hoạch đấu nối, Sở GTVT kiểm tra, hướng dẫn Nhà đầu tư triển khai thực hiện theo quy định hiện hành. Chỉ xem xét cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đối với Cửa hàng đảm bảo hành lang an toàn đường bộ, đầy đủ thủ tục về đấu nối vào Quốc lộ, đường tỉnh.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu: Các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên đường bộ, cửa hàng xăng dầu nằm trên tuyến Quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện xây dựng đúng giấy phép xây dựng đã cấp, có đầy đủ các thủ tục về đấu nối vào Quốc lộ, đường tỉnh, đã được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bản lẻ xăng dầu, nhưng sau khi Nhà nước quy hoạch lại tuyến đường thì bị vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ và tuyến đường chưa nâng cấp, mở rộng thì được phép tiếp tục hoạt động cho đến khi Nhà nước thực hiện nâng cấp, mở rộng tuyên đường theo quy hoạch. Đồng thời, yêu cầu doanh nghiệp có cam kết tự tháo dỡ, di đời ra khỏi hành lang an toàn giao thông khi Nhà nước thực hiện đầu tư, xây dựng, mở rộng tuyến đường theo quy hoạch; không xem xét việc cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu nếu không di dời ra khỏi hành lang an toàn giao thông sau khi Nhà nước thực hiện đầu tư xây dựng, mở rộng tuyến đường theo quy hoạch. 

  Mô hình mẫu Cửa hàng kinh doanh xăng dầu của PVOIL (ảnh minh hoạ, nguồn: Internet)

Các cửa hàng xăng dầu nằm trên tuyến Quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện xây dựng đúng giấy phép xây dựng đã cấp, không có các thủ tục về đấu nối vào Quốc lộ, đường tỉnh, nhưng sau khi Nhà nước quy hoạch lại tuyến đường thì bị vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, tuyến đường chưa nâng cấp, mở rộng thì cho phép tiếp tục hoạt động cho đến hết thời hạn của giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đã cấp. Yêu cầu doanh nghiệp, thương nhân hoàn thành các thủ tục về đấu nối vào Quốc lộ, đường tỉnh. Giao Sở GTVT hướng dẫn doanh nghiệp, thương nhân về trình tự, thủ tục đấu nối vào Quốc lộ, đường tỉnh. Không xem xét cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu nếu không hoàn thành các thủ tục về đấu nối vào Quốc lộ, đường tỉnh.

Đối với các cửa hàng xăng dầu trên mặt nước, UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Công thương trong quá trình cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu phải đảm bảo các yếu tố: Vị trí đặt, neo đậu cửa hàng xăng dầu trên mặt nước phải đúng quy định và phù hợp với quy hoạch của cấp có thẩm quyền, tuân thủ đúng các luồng tuyến đã được ghi trên giấy phép hoạt động, đảm bảo yêu cầu an toàn giao thông, an toàn phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường; thực hiện thủ tục chấp thuận vị trí đặt, neo đậu cửa hàng xăng dầu trên mặt nước của cơ quan quản lý đường thủy nội địa. Không xem xét cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu nếu không hoàn thành thủ tục chấp thuận vị trí đặt, neo đậu cửa hàng xăng dầu trên mặt nước của cơ quan quản lý đường thủy nội địa. Tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động của cửa hàng xăng dầu trên mặt nước chưa hoàn thành thủ tục theo quy định.

Như doanhnghiephoinhap.vn đã thông tin, trước đó, Đoàn kiểm tra liên ngành được thành lập theo Kế hoạch của UBND tỉnh Nghệ An để tiến hành kiểm tra đột xuất các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh này. Theo kế hoạch, đối tượng kiểm tra gồm: Các doanh nghiệp kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu; doanh nghiệp phân phối xăng dầu; doanh nghiệp làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu; doanh nghiệp làm đại lý bán lẻ xăng dầu; doanh nghiệp nhận quyền bán lẻ xăng dầu; doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xăng dầu; cửa hàng bán lẻ xăng dầu và các phương tiện hoạt động vận chuyển xăng dầu. Việc kiểm tra sẽ được thực hiện đột xuất trên toàn địa bàn tỉnh Nghệ An từ ngày 20/4 đến 20/7/2021.

Văn Cương – Hoàng Lan

Bài liên quan