Nghệ An: 57 lao động làm việc trong doanh nghiệp được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà

DNHN - UBND tỉnh Nghệ An vừa phê duyệt danh sách 57 lao động làm việc trong doanh nghiệp được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền 66.500.000 đồng…

UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định phê duyệt danh sách và hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách tiền thuê nhà cho người lao động (đợt 1). Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt danh sách 57 lao động tham gia làm việc trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ với số tiền 66.500.000 đồng. Mỗi lao động được hưởng kinh phí hỗ trợ 500.000 đồng/tháng. Số tháng được hưởng là 3 tháng. 

Ảnh minh họa
Lao động trong ngành may mặc của Nghệ An. 

Cụ thể, trong 57 lao động được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà lần này có: 19 lao động làm việc tại Công ty TNHH VSIP Nghệ An ở huyện Hưng Nguyên; 37 lao động làm việc tại Công ty TNHH Matrix Vinh ở TP. Vinh; 01 lao động làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến ở huyện Nghi Lộc. 

Ảnh minh họa
Một góc Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. 

Để thực hiện chính sách trên, UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước thực hiện thủ tục hạch toán chuyển tạm ứng thành thực chi và quản lý đúng quy định. Cơ quan đơn vị được cấp kinh phí chịu trách nhiệm tổ chức chi trả cho các đối tượng kịp thời và quyết toán theo chế độ hiện hành.

Hoàng Lan

Bài liên quan