Ngân hàng CSXH Nghệ An thông báo cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do ảnh hưởng dịch Covid-19

DNHN - Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Nghệ An vừa thông báo thực hiện chính sách cho người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19…

Theo Thông báo của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) chi nhánh Nghệ An, khách hàng vay vốn để trả lương ngừng việc được xét duyệt khi đáp ứng các điều kiện: Có người lao động làm việc theo hợp đồng lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động trong thời gian từ 1/5/2021 đến 31/3/2022. Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn. Mức vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa 3 tháng; thời gian vay vốn dưới 12 tháng; lãi suất cho vay 0%/năm, lãi suất quá hạn 12%/năm; không phải thực hiện biện pháp đảm bảo tiền vay.

Đối với khách hàng phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ 1/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022 khi vay vốn trả lương cho người lao động để phục hồi sản xuất kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện: Phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian nói trên; có người lao động làm việc theo hợp đồng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn; có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh; không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn. 

  Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Nghệ An đóng tại 125, Lê Hồng Phong, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh.

Khách hàng hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng vay vốn trả lương cho người lao động để phục hồi sản xuất, kinh doanh, phải đáp ứng các điều kiện: Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn; có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh; không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đã hoàn thành quyết toán thuế năm 2020 tại thời điểm đề nghị vay vốn.

Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động. Thời gian hưởng chính sách hỗ trợ tối đa là 3 tháng. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng. Lãi suất cho vay 0%/năm, lãi suất quá hạn 12%/năm. Không phải thực hiện biện pháp đảm bảo tiền vay.

Lưu ý, khách hàng tự kê khai, lập danh sách, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với số lao động ngừng việc, số lao động làm việc theo hợp đồng lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và các thông tin, hồ sơ, tài liệu cung cấp cho Ngân hành Chính sách xã hội nơi cho vay.

Khách hành là người sử dụng lao động có nhu cầu vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, trực tiếp liên hệ với Ngân hành Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Nghệ An và các Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, thị xã để được hướng dẫn thủ tục cho vay.

Văn Cương – Hoàng Lan

Tin liên quan