Năm 2021 Hà Nội dự kiến xây dựng 43 cụm công nghiệp

DNHN - UBND TP.Hà Nội có kế hoạch khởi công xây dựng 43 cụm công nghiệp được thành lập giai đoạn 2018-2020 trong năm 2021.

Theo đó, TP.Hà Nội dự kiến khởi công xây dựng 1 cụm công nghiệp trong quý I/2021; 23 cụm công nghiệp trong quý II/2021; 13 cụm công nghiệp trong quý III/2021; 6 cụm công nghiệp trong quý IV/2021.

Hà Nội cũng đề ra mục tiêu 100% cụm công nghiệp đang hoạt động được đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và được quản lý hoạt động theo quy định. Trong quá trình khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật 43 cụm công nghiệp, Hà Nội phấn đấu hoàn thành hạ tầng kỹ thuật ít nhất 20 cụm công nghiệp; xúc tiến, thu hút đầu tư thành lập mới từ 10-15 cụm công nghiệp. 100% các cụm công nghiệp xây mới có trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

Hà Nội có kế hoạch khởi công xây dựng 43 cụm công nghiệp giai đoạn 2018-2020. Ảnh: TL

Bên cạnh đó, Hà Nội còn xây dựng, ban hành cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ sản xuất tại các làng nghề vào đầu tư sản xuất kinh doanh trong các cụm công nghiệp. Đồng thời, xây dựng, ban hành quy định về giá dịch vụ chung trong các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố. Cùng đó, rà soát quy chế hoạt động, chức năng nhiệm vụ của hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; bộ tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn.

Lâm Nghi

Tin liên quan