Mười thách thức tác động đến ngành dịch vụ tài chính

22:17 19/09/2023

Ngành dịch vụ tài chính rất cần thiết cho hoạt động hàng ngày của nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, ngành này hiện đang phải đối mặt với một số thách thức mà ngành này cần phải quản lý để đảm bảo ngành này vừa phục vụ vừa phát triển thịnh vượng.

Ảnh minh họa
Hiện tại có mười thách thức ảnh hưởng đến các dịch vụ tài chính. Minh họa  của PAUL TAYLOR

Quy định quan trọng trong kinh doanh
Có thể cho rằng, yếu tố nổi bật nhất lúc này là Quy định hay cụ thể hơn là “cơn sóng thần” các quy định mới đang tràn ngập ngành Quản lý tài sản sau cuộc khủng hoảng tín dụng năm 2008. Làn sóng quy định mới và cập nhật này sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới. trong tương lai gần. Bộ quy định toàn cầu mới và hiện hành phức tạp này đang và sẽ tiếp tục tạo ra nhiều thách thức cho ngành. Ví dụ, chi phí tuân thủ tăng lên đang làm giảm tỷ suất lợi nhuận, tác động tiêu cực đến sự đổi mới làm tăng độ phức tạp.

Ngược lại, những thách thức này buộc ngành phải thay đổi cách làm việc. Các công ty cần xem xét văn hóa, yêu cầu về vốn, quy trình phát triển sản phẩm, chiến lược đầu tư, phương pháp tiếp thị, phân phối, mô hình hoạt động và cơ sở hạ tầng liên quan cũng như phát triển khả năng hoàn thành lợi nhuận theo quy định.

Các công ty cũng cần phát triển các khả năng mới để tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu bao gồm khả năng thu thập, lưu giữ và xử lý dữ liệu cũng như quản lý thông tin. Tại Vương quốc Anh và Liên minh Châu Âu, lĩnh vực này gần đây đã được củng cố nhờ việc triển khai Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) vào ngày 25 tháng 5 năm 2018. Bản thân GDPR là một luật phức tạp với các hình phạt nghiêm khắc nếu không tuân thủ.

Ngành cần nhận thức được mọi hậu quả không lường trước được do quy định mới gây ra, đặc biệt là đối với Nhà đầu tư. Ví dụ, các quy định mới nhằm giám sát hồ sơ rủi ro của danh mục đầu tư có thể dẫn đến việc các công ty đưa quỹ hưu trí vào các khoản đầu tư có rủi ro thấp hơn, điều này có thể gây tổn hại đến lợi nhuận đầu tư dài hạn của họ. Ngoài ra, một số quy định mới rất tốn kém để tuân thủ (chẳng hạn như thanh toán trung tâm các công cụ phái sinh không cần kê đơn), có nghĩa là các công ty không thể sử dụng chúng, điều này một lần nữa có thể ảnh hưởng đến khách hàng cuối của họ.

Các công ty cũng cần phải đối phó với bối cảnh đang thay đổi (và vẫn chưa rõ ràng tại thời điểm viết bài) do BREXIT gây ra. Do BREXIT, Chính phủ đang xem xét nhiều quy định khác nhau của EU có thể bị loại bỏ hoặc sửa đổi trong luật của Vương quốc Anh để phù hợp hơn với ngành dịch vụ tài chính của Vương quốc Anh; ví dụ: Các bài đánh giá về Danh sách và Bản cáo bạch tại Vương quốc Anh của Lord Hill. Điều này có thể dẫn đến việc các công ty hoạt động ở Anh và EU phải vận hành hai chế độ quản lý cạnh nhau để phù hợp với các quy định khác nhau.

Vì vậy, điều cần thiết hiện nay là các doanh nghiệp phải phát triển năng lực để đảm bảo họ có thể tuân thủ các quy định này. Một số nhà bình luận đã nói đùa rằng quy định là lĩnh vực tăng trưởng lớn nhất trong Dịch vụ Tài chính.

Bản chất thay đổi của khách hàng
Như đã thảo luận trước đó, ngành Dịch vụ Tài chính có nhiều loại khách hàng khác nhau, từ các tổ chức đa quốc gia trị giá hàng tỷ bảng Anh, sử dụng nhiều sản phẩm, cho đến các khách hàng bán lẻ cá nhân chỉ có thể có một tài khoản ngân hàng đơn giản.

Tuy nhiên, động lực của nhóm này đang thay đổi.

Kể từ cuộc khủng hoảng tín dụng năm 2008, các Nhà đầu tư ngày càng hiểu biết hơn và họ đang tập trung sự chú ý vào nhiều hoạt động hơn. Ví dụ: thực hiện đánh giá về sản phẩm, khả năng sử dụng và phí của công ty. Họ cũng đang tìm kiếm những Người quản lý có thái độ đạo đức hơn với các khoản đầu tư của mình (do đó nhu cầu về các sản phẩm tuân thủ ESG tăng lên). Khách hàng giờ đây sẵn sàng thay đổi nhà cung cấp một cách thường xuyên hơn và các sáng kiến ​​như ngân hàng mở sẽ tạo điều kiện cho những thay đổi này.

Thứ hai, động lực hoặc “thành phần” của khách hàng đang thay đổi. Ở cấp độ toàn cầu, tuổi thọ trung bình đã tăng 50%, dân số thế giới tăng và tỷ lệ tài sản trên thu nhập toàn cầu cũng tăng mạnh. Điều này có nghĩa là có nhiều người tiết kiệm hơn, người tiết kiệm trẻ hơn, người tiết kiệm lớn tuổi hơn và người tiết kiệm giàu hơn. Sự thay đổi toàn cầu này tác động trực tiếp đến hình ảnh của nhóm. Ở cấp độ Bán lẻ thấp hơn của doanh nghiệp, tác động này rõ ràng hơn vì nhiều người tiết kiệm hơn đồng nghĩa với việc có nhiều khách hàng Bán lẻ hơn. Tuy nhiên, sẽ có những tác động đến tầng lớp cao hơn vì nhiều người tiết kiệm hơn sẽ đồng nghĩa với việc Quỹ hưu trí lớn hơn và doanh thu từ thuế tăng lên, điều này sẽ thúc đẩy quy mô của Quỹ tài sản có chủ quyền.

Thứ ba, khách hàng đang đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn trong việc quản lý tài sản và nợ của mình. Một ví dụ điển hình về điều này là việc chuyển từ các quỹ hưu trí Quyền lợi Xác định ở Anh sang các quỹ Đóng góp Xác định, trong đó trọng tâm là khách hàng phải chủ động quản lý các quyết định đầu tư. Thứ hai, đã có sự gia tăng các cá nhân có giá trị ròng cao và Quỹ tài sản có chủ quyền với các chương trình nghị sự đa dạng hơn và các mục tiêu đầu tư đầy thách thức.

Do đó, ngành cần hiểu rằng quan điểm về giá trị của khách hàng ngày càng khó khăn và ngành sẽ cần phải thông minh hơn nhiều trong việc hiểu những gì khách hàng đánh giá cao.

Bản chất thay đổi của sản phẩm
Ngoài ra còn có sự thay đổi lớn đang diễn ra về các loại sản phẩm trong ngành. Có một số lượng lớn các sản phẩm trong ngành hiện đang được hợp lý hóa thành ít sản phẩm hơn nhưng với mức độ tập trung cao hơn. Sự thay đổi này được thúc đẩy bởi các yếu tố sau.

Thứ nhất, gánh nặng quản lý ngày càng tăng đã dẫn đến việc nhiều sản phẩm trở nên quá tốn kém và phức tạp để vận hành. Trong lịch sử, các công ty chưa bao giờ thực sự hiểu được chi phí đằng sau sản phẩm của mình chủ yếu là do lợi nhuận biên đủ lớn khiến chi phí luôn có vẻ không quan trọng. Tuy nhiên, kể từ khi ban hành nhiều quy định hơn, chi phí và độ phức tạp để tuân thủ đã tăng lên, dẫn đến nhiều sản phẩm trở nên kém kinh tế.

Thứ hai, nhu cầu của khách hàng ngày càng phát triển, đồng nghĩa với việc nhiều sản phẩm không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Lấy Quản lý tài sản làm ví dụ; các dòng sản phẩm đang chuyển dần từ lợi nhuận thuần túy được quản lý bằng vốn chủ sở hữu alpha sang các sản phẩm tập trung vào lời khuyên và kết quả được cân bằng với chi phí và nhu cầu thanh khoản của nhà đầu tư. Các quỹ hưu trí được xác định lợi ích hiện nay quan tâm nhiều hơn đến việc có dòng tiền chuyên dụng để đáp ứng các khoản thanh toán cho người nghỉ hưu (tức là kết quả) thay vì để các khoản đầu tư của họ vượt trội hơn FTSE-100 1% mỗi năm (tức là lợi nhuận alpha). Ngoài ra, các công ty phải phát triển và cung cấp các sản phẩm hỗ trợ tính bền vững và xu hướng toàn cầu nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Cuối cùng, các công ty có xu hướng xa cách với Nhà đầu tư của mình và không cung cấp bất kỳ dịch vụ cá nhân hoặc khách hàng quan trọng nào. Tuy nhiên, các công ty cần đảm bảo Ưu đãi sản phẩm được mở rộng để cung cấp các yếu tố dịch vụ khách hàng tốt hơn nhiều trong tương lai.

Thiếu niềm tin 
Đặc điểm thứ tư trong ngành là sự thiếu tin tưởng của khách hàng (và công chúng) đối với toàn ngành. Luôn có sự thiếu niềm tin vào các công ty dịch vụ tài chính nhưng niềm tin này đã bị phá hủy bởi Cuộc khủng hoảng tín dụng năm 2008. Sự thiếu niềm tin vẫn tiếp tục kéo dài bởi hàng loạt câu chuyện truyền thông gây tổn hại liên quan đến các lĩnh vực như sự kém cỏi nói chung, khách hàng kém. dịch vụ và tiền thưởng không xứng đáng.

Trong khi một số bộ phận nhất định của ngành (chẳng hạn như Hiệp hội Xây dựng hoặc Nhà quản lý tài sản) có thể lập luận một cách hợp lý rằng họ không phải là một phần nguyên nhân gây ra tình trạng khủng hoảng tín dụng, bởi vì nó là do các Ngân hàng Đầu tư và hành động của họ gây ra, họ bị coi là "có tội" trước quan điểm của công chúng. mắt. Vì vậy, các công ty phải có đủ năng lực quản trị và rủi ro để cố gắng và tăng cường niềm tin.

Đặc điểm này có thể được chia thành hai lĩnh vực: khả năng hữu hình và khả năng vô hình.

Các khả năng hữu hình chủ yếu được thúc đẩy bởi quy định mới hiện đang được thực hiện. Quy định này buộc các công ty phải thực hiện trách nhiệm giám sát lớn hơn, mô hình quản trị mới và quy trình mới để hỗ trợ việc ra quyết định, quản lý rủi ro và minh bạch. Những thách thức của việc thực hiện điều này đã được thảo luận chi tiết hơn ở trên.

Tuy nhiên, nhóm còn lại là các khả năng vô hình với các hạng mục như thay đổi văn hóa, thay đổi hành vi và đảm bảo rằng không tồn tại ngăn cách nào để ngăn chặn luồng dữ liệu. Lĩnh vực này khó khăn hơn nhiều vì việc thay đổi những hành vi đã có gốc rễ sâu xa là một nhiệm vụ phức tạp. Đầu tiên, bản thân các cá nhân sẽ cần phải thay đổi và sau đó là sự tương tác của họ với các cá nhân khác cũng sẽ cần phải thay đổi. Đây là lĩnh vực được các cơ quan quản lý đặc biệt quan tâm.

Sự cần thiết của dữ liệu chính xác
Đặc điểm thứ năm của ngành là nhu cầu dữ liệu kịp thời và chính xác. Đây là điều cần thiết đối với mọi bộ phận của ngành và có thể khẳng định đây là “máu” của ngành.

Hiện tại, dữ liệu là cần thiết để hiểu cơ sở khách hàng, quản lý tài sản của nhà đầu tư, quản lý kênh phân phối, hoàn thành lợi nhuận theo quy định, quản lý chi phí/lợi nhuận, quy trình quản trị, quản lý sản phẩm và ra quyết định.

Trong tương lai (và như cuốn sách này sẽ chứng minh), sẽ cần nhiều dữ liệu hơn để hỗ trợ những thay đổi trong tương lai, chẳng hạn như hỗ trợ các công nghệ mới hơn (chẳng hạn như Học máy), giám sát dấu chân khí hậu và hệ thống tự phục vụ cùng nhiều dữ liệu khác.

Thật không may, nhiều công ty gặp khó khăn trong việc tạo ra dữ liệu kịp thời và chính xác do hiệu quả lớn trong nền tảng công nghệ và hoạt động của họ. Điều này được thảo luận thêm dưới đây.

Mô hình vận hành và công nghệ kém
Đặc điểm thứ sáu của ngành là thách thức không ngừng mà các mô hình vận hành và công nghệ phải bắt kịp với tính chất thay đổi của ngành.

Trong lịch sử, các mô hình hoạt động này thường tốn kém khi vận hành, hiếm khi "phù hợp với mục đích" và khó quản lý. Chúng bao gồm một tập hợp phức tạp gồm các công nghệ trùng lặp, kém hiệu quả và được triển khai kém, nhiều quy trình thủ công nội bộ và các thỏa thuận thuê ngoài khác nhau của bên thứ ba bao gồm các chức năng trùng lặp và khác nhau. Tuy nhiên, nhu cầu về quy định bổ sung, khách hàng khó tính hơn, phạm vi sản phẩm mới, yêu cầu truy cập trực tuyến và nhu cầu về dữ liệu chính xác và kịp thời cũng như quy trình quản trị ưu việt sẽ gây thêm áp lực lên các nền tảng vốn đang gặp khó khăn này.

Những nhu cầu bổ sung này sẽ làm tăng thêm khả năng vốn đang gặp khó khăn của các mô hình hoạt động này vì chúng sẽ phải đáp ứng được nhiều nhu cầu hơn. Kết quả là các quy trình và công nghệ khác nhau được "bắt vít" vào một bên của mô hình vận hành, điều này chỉ làm tăng tính chất "chắp vá" của chúng. Nó cũng sẽ bắt đầu mở ra những rủi ro mới hơn chẳng hạn như sự xuất hiện ngày càng nhiều của rủi ro mạng do các công ty “mở cửa” mô hình hoạt động của họ để cho phép khách hàng bên ngoài truy cập trực tuyến.

Một số công ty đã xem xét các sáng kiến ​​thay đổi khác nhau để thực hiện một bước thay đổi nhằm cải thiện mô hình hoạt động của họ. Chúng có thể có quy mô từ nâng cấp hệ thống nhỏ đến các hoạt động chuyển đổi kinh doanh quy mô lớn. Tuy nhiên, ngành này có thành tích kém trong việc thực hiện thay đổi và nhiều sáng kiến ​​thay đổi trong số này không mang lại lợi ích như mong đợi và có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn hoặc trở nên "rắc rối" hơn.

Áp lực lợi nhuận và chi phí
Phần lớn các công ty là các công ty kinh tế vì họ cần tạo ra một loại lợi nhuận nào đó (thường là lợi nhuận). Có một số công ty hoạt động phi lợi nhuận (chẳng hạn như quỹ hưu trí sở hữu Người quản lý tài sản, người quản lý tài sản của họ hoặc các hiệp hội xây dựng cùng sở hữu, chỉ chịu trách nhiệm với khách hàng của họ) nhưng những công ty này vẫn cần tạo ra đủ thu nhập để trang trải. chi phí hoạt động của họ.

Tuy nhiên, nhu cầu thường xuyên được đề cập trong bài viết này là tăng chi phí cũng như giảm doanh thu, đồng nghĩa với việc việc quản lý chi phí ngày càng trở nên khó khăn hơn.

Thay đổi bản chất của lực lượng lao động
Đây là một thách thức lớn đối với ngành và bao gồm ba lĩnh vực chính như tăng lực lượng lao động và đa dạng văn hóa, tác động của COVID-19 và việc chuyển sang làm việc tại nhà cũng như cải thiện sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Tăng cường lực lượng lao động và đa dạng văn hóa
Công bằng mà nói thì ngành dịch vụ tài chính gặp vấn đề lớn về hình ảnh, gây ra sự tắc nghẽn đối với lực lượng lao động và sự đa dạng văn hóa.

Có quan niệm cho rằng tất cả những người làm việc trong ngành đều là những người kiêu ngạo "to mồm", làm việc nhiều giờ với mục tiêu kiếm càng nhiều tiền cho bản thân càng tốt, thường gây bất lợi cho các nhân viên khác, những người tham gia khác trong ngành và của họ. khách hàng (tức là những người mà họ phải phục vụ). Nhận thức này thường được củng cố bởi các phương tiện truyền thông và một số bộ phim nổi tiếng trong những năm 1980. Hành vi này dẫn đến việc chấp nhận rủi ro cực độ (hoặc hoàn toàn phớt lờ rủi ro). Rất có thể nếu tiền vào thì mọi thứ đều tốt.

Hành vi liều lĩnh này gây ra một số vấn đề:

Thứ nhất, có một số “khiếm khuyết” về văn hóa đã tạo ra rủi ro lớn cho thị trường. Ví dụ: tiền được cho những cá nhân vay mà rõ ràng không có khả năng trả lại hoặc Hoán đổi rủi ro tín dụng phức tạp được tạo ra với mức rủi ro lớn mà các cá nhân không hiểu đầy đủ. Một khi những rủi ro này bắt đầu kết tinh, điều này gây ra một chuỗi phản ứng khiến cuộc khủng hoảng tín dụng năm 2008 làm sụp đổ một số công ty dịch vụ tài chính và làm suy yếu nghiêm trọng toàn bộ nền kinh tế toàn cầu.
Thứ hai và cũng quan trọng không kém, nó hạn chế nghiêm trọng sự đa dạng của lực lượng lao động. Mặc dù công bằng mà nói rằng không phải tất cả mọi người trong ngành đều phù hợp với khuôn mẫu được liệt kê ở trên, nhưng có một nhận thức rõ ràng rằng tất cả mọi người trong ngành đều như vậy. Do đó, vì nhận thức của ai đó là thực tế của họ, điều đó đã làm nản lòng và loại trừ một số nhóm nhất định (ví dụ: phụ nữ, BAME, LBGT và những nhóm khác) trong toàn ngành. Có rất nhiều bằng chứng cho thấy quy trình làm việc đa dạng tạo ra kết quả tốt hơn, có lợi cho công ty và khách hàng (tức là những người mà công ty phải hỗ trợ).
Các cơ quan quản lý đang tìm cách thực hiện các quy định mới để buộc các công ty thay đổi văn hóa và cách làm việc của họ. Ví dụ, Vương quốc Anh gần đây đã triển khai một quy định mới có tên là Chế độ cấp chứng chỉ và quản lý cấp cao (SMCR), quy định các cá nhân phải chịu trách nhiệm về một số khía cạnh nhất định trong hoạt động của công ty. Việc không tuân thủ có thể bị truy tố hình sự. Người ta hy vọng rằng bằng cách làm cho các cá nhân chịu trách nhiệm, rủi ro sẽ được quản lý tốt hơn.
Thứ hai, các công ty đang tìm cách cải thiện tính đa dạng trong công ty của mình để đảm bảo các nhóm trước đây ít được đại diện sẽ được phát triển. Điều này liên quan đến các chiến thuật "củ cà rốt" như khuyến khích và, nếu cần thiết, phân biệt đối xử tích cực cũng như chiến thuật "dính" trong đó các biện pháp kỷ luật có thể được áp dụng nếu các cá nhân cản trở sự đa dạng.
Đây thực sự là một vấn đề trực tiếp tại thời điểm viết bài. Phát biểu theo quan điểm của Vương quốc Anh, vào tháng 3 năm 2020, gần như tất cả các công ty tài chính đã phải chuyển đến nhà hoặc làm việc từ xa gần như chỉ sau một đêm. Điều này tạo ra một số vấn đề trước mắt mà cả doanh nghiệp và cá nhân phải thích ứng gần như ngay lập tức.

Hầu hết các công ty phải phân chia lực lượng lao động của họ giữa văn phòng và làm việc từ xa. Văn phòng làm việc bao gồm các chức năng không thể thực hiện từ xa (chẳng hạn như mở chi nhánh ngân hàng) và những chức năng này phải tuân theo các hạn chế nghiêm ngặt về COVID-19 như giãn cách xã hội. Tất cả các chức năng khác phải chuyển sang phương thức từ xa hoặc tại nhà. Do đó, các công ty đã phải điều chỉnh mô hình hoạt động của mình để hỗ trợ công việc từ xa.

Công nghệ CNTT là cần thiết để hỗ trợ hàng trăm, nếu không phải hàng nghìn nhân viên làm việc tại nhà. Những thay đổi này đã thay đổi hồ sơ rủi ro của các công ty với rủi ro hoạt động và an ninh mạng ngày càng trở nên nổi bật hơn. Hơn nữa, đội ngũ quản lý đã phải thay đổi để phản ánh tính chất xa xôi này bằng các phương pháp khác nhau được sử dụng để giám sát và liên lạc.

Cũng có những tác động đến nhân viên thực tế. Có một sự mờ nhạt giữa cuộc sống và công việc. Người dân đã phải đương đầu với việc sắp xếp việc chăm sóc trẻ em. Các cá nhân cũng phàn nàn về việc phải làm việc nhiều giờ hơn, không thể ngừng làm việc, bị cô lập với xã hội, các vấn đề gia đình và các vấn đề sức khỏe tâm thần khác.

Sau khi lưu ý những vấn đề này, đã có một số lợi thế. Việc có một mô hình hoạt động được phân chia ở nhiều địa điểm sẽ mang lại khả năng lập kế hoạch kinh doanh liên tục ("BCP") một cách tự nhiên vì hoạt động của các công ty không hoàn toàn phụ thuộc vào một vài địa điểm trung tâm. Hơn nữa, một số công ty đang tìm cách giảm chi phí bằng cách không gia hạn hoặc gia hạn tiền thuê tài sản đắt tiền. Ngoài ra, nhân viên rất thích dành thời gian cho gia đình cũng như không phải mất nhiều giờ trên đường đi làm hàng ngày.

Khi các hạn chế về COVID-19 đã bắt đầu được nới lỏng, các công ty hiện đang xem xét cách họ có thể đưa nhân viên của mình “trở lại văn phòng”. Mặc dù chúng tôi vẫn đang ở giai đoạn đầu nhưng có thể nói rằng mô hình hoạt động sẽ khác. Không có khả năng tất cả nhân viên sẽ quay trở lại văn phòng. Trong khi một số nhân viên sẽ phải quay lại văn phòng toàn thời gian (ví dụ: nhân viên chi nhánh ngân hàng hoặc những người yêu cầu công nghệ rất cụ thể), sẽ có một mô hình kết hợp cho những người khác với một số nhân viên làm việc tại nhà trong một số hoặc toàn bộ thời gian.

Do đó, các công ty sẽ cần phải triển khai mô hình hoạt động, công nghệ, quy trình nhân sự và quy trình giảm thiểu rủi ro để giải quyết vấn đề này.

Cân bằng cuộc sống công việc
Đã có một cuộc tranh luận kéo dài về việc cải thiện sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cho nhân viên của các công ty dịch vụ tài chính. Có quan niệm rõ ràng rằng nhân viên làm việc nhiều giờ (thường phải di chuyển xa) có nghĩa là cuộc sống ngoài công việc kém (ví dụ: giảm thời gian dành cho gia đình và xã hội). Như đã lưu ý ở trên; trong công việc hậu Covid-19, các công ty có thể sẽ cho phép nhân viên làm việc tại nhà một phần hoặc toàn bộ thời gian. Điều này có thể tạo ra một số thay đổi đối với sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, (như đã lưu ý ở trên), các công ty sẽ cần triển khai mô hình hoạt động, công nghệ, quy trình nhân sự và quy trình giảm thiểu rủi ro để giải quyết vấn đề này.

Đối thủ cạnh tranh mới và người tham gia thị trường
Ngành Dịch vụ Tài chính có truyền thống bị chi phối bởi cùng một nhóm công ty trong nhiều năm. Mặc dù cơ cấu của các công ty đã thay đổi nhưng nguyên nhân thường là do các công ty hiện tại thực hiện sáp nhập, chia tách hoặc tiếp quản.

Trong những năm gần đây, một số công ty thực sự mới đã gia nhập thị trường. Một số phải vật lộn với các rào cản gia nhập nặng nề xung quanh việc tuân thủ quy định, mô hình hoạt động, công nghệ, kênh phân phối và chi phí. Do đó, những người mới tham gia này sẽ thất bại hoặc bị người chơi hiện tại tiếp quản. Ngoài ra, những người mới tham gia của chúng tôi là bản mẫu của những người chơi hiện có. Ví dụ, một số siêu thị tung ra sản phẩm đầu tư nhưng họ đang phân phối hiệu quả các sản phẩm được những người chơi hiện tại hỗ trợ.

Sự phát triển của công nghệ (tức là chủ đề của cuốn sách này) đã cho phép những người chơi mới tham gia vào thị trường. Ví dụ: Apple Pay, Google Pay và tiền điện tử. Mặc dù có thể lập luận rằng những người tham gia này chỉ cải thiện một dịch vụ hiện có (ví dụ: thanh toán) thay vì cung cấp một cái gì đó hoàn toàn mới, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là một số người tham gia mới này (ví dụ: tiền điện tử) có nguy cơ cao hơn vì họ không được điều chỉnh phù hợp.

Ngoài ra còn có một số người mới tham gia ít rõ ràng hơn. Ví dụ: một số Quỹ hưu trí lớn hơn (tức là Nhà đầu tư) đang xây dựng khả năng để họ trực tiếp quản lý tài sản của mình và giảm sự phụ thuộc vào Người quản lý bên ngoài.

Tuy nhiên, việc có một lượng lớn những người mới tham gia đáng tin cậy và mới liên tục có lợi cho bất kỳ ngành nào. Điều này là do những người mới tham gia sẽ làm nổi bật những khoảng trống trên thị trường và/hoặc cải thiện các dịch vụ hiện có, điều này vừa đưa ngành phát triển vừa cải thiện các dịch vụ cho khách hàng. Ngoài ra, những người mới tham gia đảm bảo những người tham gia thị trường hiện tại luôn "cân bằng" để đảm bảo các dịch vụ của họ không ngừng cải tiến, điều này mang lại lợi ích cho khách hàng.

Sự cần thiết phải quản lý rủi ro
Ngoài ra còn có một chủ đề chính để các Công ty quản lý hồ sơ rủi ro và khẩu vị của mình. Điều này bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng tín dụng năm 2008 khi (với nhận thức muộn màng) một số lượng lớn các công ty không có biện pháp kiểm soát rủi ro chính xác, điều đó có nghĩa là họ phải đối mặt với nhiều khoản đầu tư rủi ro (chẳng hạn như tài sản và Hoán đổi rủi ro hợp đồng).

Rủi ro bao gồm nhiều lĩnh vực như rủi ro hoạt động (tức là sai sót hoặc vấn đề với mô hình vận hành), rủi ro pháp lý (tức là khả năng cố ý hoặc vô tình không tuân thủ các quy định), rủi ro thị trường (tức là khả năng giá cả và tỷ giá hối đoái thay đổi). gây tổn thất tài chính), rủi ro tín dụng (tức là người đi vay không trả lại tiền đã cho họ vay hoặc đối tác không thanh toán giao dịch đúng hạn) và rủi ro tiền mặt (tức là hết tiền mặt cho hoạt động hàng ngày).

Do đó, các công ty (với sự yêu cầu của các cơ quan quản lý) hiện đang theo dõi cẩn thận hồ sơ rủi ro của mình để đảm bảo chúng được hiểu và kiểm soát đầy đủ.

Chi phí cho ngành giám sát và quản lý rủi ro là rất lớn. Tuy nhiên, với sự tập trung pháp lý vào rủi ro và phạm vi rủi ro cần quản lý ngày càng mở rộng, chi phí mà công ty phải trả nếu không quản lý rủi ro một cách hiệu quả thậm chí còn lớn hơn.

Bình Anh/ Theo Paul Taylor