Mở đường cho doanh nghiệp chuyển sàn giao dịch để giảm tắc nghẽn

14:21 17/03/2021

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện chuyển giao dịch, các Sở giao dịch chứng khoán HNX và HOSE cùng VSD sẽ sớm có hướng dẫn cụ thể.

Mới đây, Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) đã thống nhất quy trình chuyển giao dịch cổ phiếu từ HoSE sang Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) để giảm tải, chống nghẽn lệnh giao dịch chứng khoán trên hệ thống của HoSE.

Theo đó, thời gian xử lý hồ sơ cũng như ngừng giao dịch của cổ phiếu sẽ được rút ngắn tối đa nhưng vẫn bảo đảm việc xử lý dữ liệu, cài đặt hệ thống tại HoSE, VSD và HNX để các hoạt động liên quan tới cổ phiếu chuyển giao dịch như: Giao dịch, công bố thông tin, giám sát giao dịch và thanh toán bù trừ không bị ảnh hưởng và vẫn đáp ứng quy định.

Mở đường cho doanh nghiệp chuyển sàn giao dịch để giảm tắc nghẽn
Mở đường cho doanh nghiệp chuyển sàn giao dịch để giảm tắc nghẽn.

 Ngay khi có thông báo về việc chuyển sàn, HNX đã nhận được công văn đề nghị chuyển giao dịch cổ phiếu từ HOSE sang HNX của Công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (MCK: NSC) Công ty CP BIBICA (MCK: BBC), Công ty CP Giống cây trồng Miền Nam (MCK: SSC).

Đây là ba doanh nghiệp đầu tiên triển khai thủ tục chuyển giao dịch cổ phiếu từ HOSE sang HNX theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tại công văn số 713/UBCK-PTTT ngày 3/3/2021, mục đích giảm tải cho hệ thống giao dịch của HOSE và bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư.

Linh Anh