Lào Cai ưu tiên đặc biệt cho phát triển giáo dục – đào tạo

08:48 28/02/2024

Lào Cai đã chú trọng đầu tư và dành sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển giáo dục từ các khía cạnh như tài chính, cơ chế chính sách và biên chế, cũng như con người.

Ngày 26/02/2024, Ban Chỉ đạo công tác giáo dục và đào tạo tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị xã và thành phố nhằm tổng kết công tác Phổ cập giáo dục và Xóa mù chữ, đánh giá kết quả thí điểm Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 4 tuổi và các hoạt động của Ban chỉ đạo năm 2023, đồng thời thống nhất các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục năm 2024.

Trong bài phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường đã ghi nhận những nỗ lực và quyết tâm của ngành giáo dục và các địa phương, cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ngành để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục trong những năm qua, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ông cũng đã khẳng định rằng, trong thời gian qua, tỉnh đã chú trọng đầu tư và dành sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển giáo dục từ các khía cạnh như tài chính, cơ chế chính sách và biên chế, cũng như con người.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác giáo dục và đào tạo tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tổ chức thực hiện tốt những nội dung chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác giáo dục và đào tạo tỉnh Giàng Thị Dung đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tổ chức thực hiện tốt những nội dung chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh.

Trước những yêu cầu mới, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường yêu cầu, để nghiệp vụ giáo dục tiếp tục đổi mới theo Nghị quyết 29, cần có những bứt phá, cách làm mới, sáng tạo và hiệu quả. Ông nêu rõ rằng, giáo dục phải đi trước phát triển kinh tế - xã hội, và đề xuất việc xác định quan điểm lấy giáo dục vùng cao làm nền tảng, với trường phổ thông dân tộc nội trú và bán trú là nòng cốt, trường chuyên là mũi nhọn, và các trường cần phải có sức cạnh tranh để đầu tư có trọng tâm và trọng điểm. Ông cũng nhấn mạnh việc lấy chuyển đổi số làm phương thức thực hiện và lấy chất lượng đầu ra là thước đo cho giáo dục tỉnh.

Đề nghị các cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục có các giải pháp để thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu của Đề án 06 của Tỉnh ủy, đảm bảo thực chất. Ngành giáo dục cần tập trung phấn đấu hoàn thành mục tiêu và nghiên cứu nội dung phù hợp với địa phương Lào Cai. Đối với việc chỉ đạo số lượng học sinh trong các trường, các huyện cần thực hiện mua sắm trang thiết bị và có kế hoạch đào tạo đội ngũ giáo viên và nhân viên đạt chuẩn. Sở Giáo dục – Đào tạo cần khẩn trương ban hành kế hoạch định mức học sinh trong các trường, đặc biệt là tại khu vực thành phố, và cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước về giáo dục.

Thay mặt lãnh đạo Ban Chỉ đạo công tác giáo dục tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Thị Dung đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và các ý kiến phát biểu thảo luận của lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương. Đề nghị các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo công tác giáo dục tỉnh và các đồng chí lãnh đạo, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, cụ thể hóa bám sát tình hình thực tiễn để tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất.

P.V (t/h)